Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Řízení lidských zdrojů

Investors in People

Zaměstnanci jsou základem úspěchu každé společnosti a jejich vedení a rozvoj je klíčem k úspěchu.

Proto jsme v rámci projektu „Adaptabilita", který byl spolufinancován z fondů Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a za pomoci poradkyně PhDr. Aleny Přidalové zahájili implementaci standardu Investors in People v naší společnosti.

Investors in People (IIP) je jediný mezinárodně uznávaný standard v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, který staví zaměstnance do středu strategie a efektivity společnosti. Sleduje schopnost podniku zaměstnance efektivně využívat a rozvíjet jejich potenciál v souladu s cíli a strategií firmy. Standard IIP tak představuje účinný nástroj pro zvyšování kvalifikace zaměstnanců, jejich flexibility, motivace a produktivity práce, což přispívá ke zvyšování výkonnosti celé firmy.

O udělení standardu IIP naší společnosti rozhodl certifikační orgán Business and Innovation Centre ve Velké Británii na základě úspěšného auditu lidských zdrojů, při němž byl vzorek zaměstnanců různých úrovní a profesí dotazován, jak vnímá personální politiku firmy zejména v oblasti řízení, vzdělávání, podnikatelské strategie a vizí firmy, vnitrofiremní spolupráce a komunikace.

Zaměstnanci jsou ztotožněni se strategií naší společnosti postavené na myšlence partnerství se zákazníky, která je obsažena v našem poslání: „Pomáháme našim partnerům k dosažení bezpečnosti, kvality a ochrany životního prostředí v různých průmyslových odvětvích".

Po zkušenosti se zaváděním standardu IIP si uvědomujeme, že smyslem není získat certifikát IIP, ale osvojit si jeho principy, ukazatele, dobré praktiky a řídit se jimi v naší každodenní práci. Cílená práce s lidmi nám přinesla nejen spokojenější zaměstnance, ale odrazila se i ve snížení zmetkovosti a zvýšení obratu a zisku. Sleduje schopnost společnosti efektivně využívat a rozvíjet své zaměstnance. Propojuje všechny prvky personální politiky (např. vzdělávání, motivaci, hodnocení, interní komunikaci) s ostatními podnikovými procesy tak, aby bylo dosaženo maximální shody na straně zaměstnanců i společnosti.

Certifikát je důkazem, že společnost VVUÚ, a.s. jde správnou cestou a rozvoj zaměstnanců je pro ni stejně důležitý jako rozvoj jejich podnikatelských činností.

Ing. Libor Štroch, Ph.D.
ředitel společnosti