Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Proč s námi

Více než 60 let Vám pomáháme posuzovat a snižovat rizika požáru a výbuchu a děláme vše pro bezpečnost  Vašich provozů, technologií  a výrobků.

Jsme lídrem na českém trhu, společností s moderním  a komplexním laboratorním, zkušebním,  expertním, vývojovým , výrobním a skladovým  zázemím a dlouholetými zkušenostmi v oblasti posuzování  rizik požáru a výbuchu,  výzkumu, vývoje a výroby speciálních větracích a bezpečnostních výrobků pro  hornictví a průmysl, certifikace  vybraných výrobků  v oblastech   speciálních laboratoří a akreditovaných  zkušeben.

Naše odborná pracoviště jsou vybavena moderními technologiemi a disponují týmem kvalifikovaných odborných specialistů a expertů ve svých oborech.

Našimi zákazníky dnes nejsou jen těžební společnosti a velké průmyslové, energetické, potravinářské i  farmaceutické firmy,  ale také   střední a malé podniky, kde se  na jejich pracovištích  vyskytuje nebezpečí průmyslové havárie a mají prostory s nebezpečím výbuchu či požáru.

Zkušební laboratoř VVUÚ, a.s., č. 1025, je akreditována Českým institutem pro akreditaci podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 pro zkoušky:

  • Výbušnosti
  • Hořlavosti a protivýbuchových ochran
  • Proudění, prašnosti a technické akustiky
  • Výbušnin a prostředků trhací techniky
  • Analyzátorů plynu
  • OOP a důlních strojů

Jsme dynamicky se rozvíjející  akciovou  společností se silným obchodním a finančním  potenciálem a širokým zázemím  vlastní výroby, zkušeben a laboratoří, která nabízí všem našim zákazníkům komplexní podporu, služby a výrobky prováděné výhradně našimi odbornými týmy specialistů pro jednotlivá odvětví a obory včetně konzultačních činností a odborného poradenství.

Každoročně se zúčastňujeme i pořádáme mezinárodní odborné konference k výše uvedené problematice.