Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

O společnosti

Společnost VVUÚ, a.s., byla v roce 1952 založena jako Vědecko-výzkumný uhelný ústav s původním posláním řešit především problematiku bezpečnosti a technologií používaných v hlubinných dolech a těžkém průmyslu.

Postupně  byly  v areálu společnosti  v Ostravě - Radvanicích, vybudovány speciální zkušební  štoly  a prostory pro zkoušky požárů, výbuchů paliv, prachů, plynů a jejich charakteristik a další specializované   laboratoře  a zkušebny související s problematikou výbušnosti a hořlavosti.

Vznikly  zkušebny  lan, důlních strojů a vybraných technologií,  zkušebny  a sklady výbušnin,   zkušebny  proudění, prašnosti, vzduchotechnických a filtračních zařízení pro hornictví  a  další obory a  technologie  průmyslu a energetiky. Paralelně s rozvojem těchto oborů bylo vybudováno zázemí strojírenské výroby a skladové prostory pro vlastní výrobky.

V roce 1992 byl podnik transformován do podoby dnešní akciové společnosti, úspěšně se rozvíjející a podnikající v oborech:

  • Certifikace výrobků a posuzování shody
  • Zkušebnictví
  • Laboratoře a měření
  • Certifikace systémů managementu
  • Analýza rizik výbuchu a požáru
  • Strojírenská výroba
  • Obchodní, expertní a inženýrské činnosti

V průběhu let se naše společnost stala významným a vyhledávaným partnerem v oblasti bezpečnosti a prevence a dále v projektech vědy a výzkumu i při vývoji a zkouškách nových výrobků.

Společnost má v současnosti přes 100 kmenových zaměstnanců a spolupracuje s významnými experty, státními institucemi, universitami a specializovanými pracovišti na různých projektech a úkolech vědy a výzkumu.