Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Požární štola VVUÚ, a.s.

Požární štola VVUÚ, a.s. patří svým zaměřením a možnostmi mezi unikátním pracoviště v rámci ČR i EU, její délka je 46 m a průřez 10 m2, nabízí možnost nastavení rychlosti proudění větrů a slouží ke zkoušení materiálů v reálných podmínkách požáru s možností měření teplot a odběru zplodin hoření v různých místech požární štoly.

Požární štola

Akreditované činnosti:

  • Dopravní pásy – zkoušky pro následnou certifikaci dle požadavků ČSN EN 14973 (pro podzemí) a ČSN EN 12882 (pro povrch)
  • Hadice a potrubí z plastu, lutny, materiály do podzemí s následnou certifikací
  • Plastové palivové nádrže dle Předpisu EHK OSN č. 34 - ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska ochrany před nebezpečím požáru

Další neakreditované činnosti např.:

  • Zkoušky palivového vedení dle 34-04-875/- C Art. 6.2.1
  • Zkoušky aerosolových rozprašovačů dle nv 315/2009 sb.
  • Zkoušky dle individuálních požadavků zákazníka náročné na prostory, vybavení a profesionalitu pracovníků
  • Simulace požárů strojů, zařízení a materiálů vč. zpracování záznamů z měření teplot, zplodin hoření, s možností regulace rychlosti proudění vzduchu. využití např. při ověřování příčin havárií/odborné zprávy/znalecké posudky, vývoji nových materiálů, ověřování požadovaných parametrů pro nastavení bezpečného provozu technologií