Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Pokusné štoly ve Štramberku

V České republice se jedná o unikátní pracoviště pro řešení výzkumnické, zkušebnické a zakázkové činnosti v oblasti protivýbuchové a protipožární prevence - skládá se ze tří pokusných štol vyražených ve vápencovém masivu.

Délka štoly [m] Profil štoly [m2]
Velká pokusná štola 300 9,2
Malá pokusná štola 56 5,6 místně 20,6
Měřící pokusná štola 300 4,7
pokusnestoly1.jpg pokusnestoly2.jpg

 

Štoly jsou vybaveny měřicími místy pro zaznamenávání výbuchového tlaku, vyzařování plamene, rychlost čela plamene případně i teploty

Činnosti prováděné v pokusných štolách:

 • akreditované zkoušky zkušebny protivýbuchových ochran
  • zkoušky výbuchovzdorných hrázových objektů, hrázových dveří a dveří pro průlez, hrázových luten a poklopů, průchodů pro dopravník a hrázových průvětrníků, odolných výbuchovému tlaku 0,5 nebo 1,0 MPa
  • zkoušky tlakové odolnosti dveří, požárních dveří a krytých prostupů stavebních objektů namáhaných definovaných výbuchovým tlakem do 450 kPa
  • zkoušky protivýbuchových uzávěr
 • nadstandardní program v rámci speciálních zkoušek a zakázek dle požadavků zákazníka
  • odolnosti proti výbuchovému tlaku oken, dveří, okenic dle ČSN EN 13124-1 a skel ve stavebnictví dle ČSN EN 13541
  • zkoušky výbušnin a trhacích prací
  • posuzování odolnosti stavebních objektů a systémů ochran proti tlakové a tepelné expozici prachovzdušných nebo plynných směsí včetně experimentálního ověřování - hodnocení dynamiky výbuchu
  • posuzování a ověřování materiálů a konstrukcí protivýbuchových uzávěr, hrázových dveří, hrázových objektů a tlakově odolných dveří
  • ověřování příčin a následků výbuchu uhelného prachu nebo metanovzdušných směsí
  • sledování dynamiky výbuchu – rozvoj a útlum výbuchových dějů v prostoru 1D a 2D šíření
  • spolupráce a experimentální ověřování při projektech VVaI v oborech činnosti - výzkumná činnost v oblasti výbuchu a požáru v uzavřených prostorách
  • pronájem pokusných štol ve Štramberku pro účely zkoušek, prezentací důlní techniky, materiálů případně cvičení záchranných složek při zásahu v uzavřených prostorách