Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Zkušebna výbušnin a prostředků trhací techniky

Ilustrativní obrázekAkreditované činnosti:

  • zkoušky všech typů rozněcovadel
  • zkoušky trhavin, bleskovic a zápalnic
  • zkoušky zařízení pro mechanizované nabíjení trhavin do vývrtů
  • zkoušky mísících a nabíjecích vozů pro výrobu trhavin na místě spotřeby
  • zkoušky roznětnic, ohmmetrů, měřičů izolace
  • zkoušky obalů ucpávek a pomůcek pro trhací práci
  • stanovení výbuchových a fyzikálně-chemických charakteristik výbušnin

Zkoušky se provádějí v souladu s Nařízením vlády č. 358/2001, Sb., ve znění pozdějších předpisů a Směrnice rady 93/15/EHS podle harmonizovaných evropských norem, ČSN a interních pracovních postupů ZL.

Ilustrativní obrázek

Další neakreditované činnosti zkušebny:

  • poradenská a expertní činnost v oboru působnosti
  • podíl na řešení grantových projektů ČR a EU
  • účast v TNK-142 „Výbušniny a pyrotechnika“

Kontakt

Ing. Jindřich Jarosz, CSc.
vedoucí pracoviště, odborný garant

tel.: 596 252 354
mob.: 607 687 875
e-mail: jaroszj@vvuu.cz
Ing. Přemysl Kanclíř
odborný garant

tel.: 596 252 255
mob.: 725 186 984
e-mail: kanclirp@vvuu.cz
Ladislav Cihlář
odborný garant

tel.: 596 252 275
mob.: 606 728 672
e-mail: cihlarl@vvuu.cz