Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Zkušebna proudění, prašnosti a technické akustiky

Zkušební laboratoř proudění

Akreditované činnosti:

 • Měření a stanovení výkonnostních parametrů, pracovních charakteristik a energetické účinnosti všech druhů ventilátorů až do průměru oběžného kola 5 000 mm
 • Měření a stanovení aerodynamických parametrů luten a příslušenství vzduchovodů
 • Stanovení aerodynamických parametrů zařízení, aerodynamických odporů lutnových tahů, objemových průtoků a tlakových ztrát v sítích vzduchovodů.

Další neakreditovaná činnost zkušebny:

 • Kalibrační měření přístrojů pro měření rychlosti větru ( anemometrů ) v rozsahu od 0,25 m.s-1 do 30 m.s-1
 • Pevnostní zkoušky ventilačních hlavic ve větrním proudu

Zkušební laboratoř prašnosti

Akreditované činnosti:

 • Stanovení prašnosti dle ČSN EN 482 + A1, ČSN EN 689+AC, Nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb.
  • monitorování prašnosti na pracovišti, řešení a návrhy opatření
  • měření prašnosti strojů
  • měření prašnosti technologií a zařízení
  • měření prašnosti v technologiích z hlediska nebezpečí výbuchu, požáru
  • měření svářečských dýmů
 • Stanovení prašnosti v potrubí gravimetricky dle ČSN ISO 9096:1998, STN ISO 9096, ČSN EN 13 284-1

Další neakreditovaná činnost zkušebny:

 • Měření prašných spadů sedimentující prašnosti pro stanovení prostředí

Zkušební laboratoř technické akustiky

Zkušební laboratoř technické akustiky, vybavena moderní měřicí technikou firmy Brüel & Kjaer Dánsko, provádí měření a posuzování hluku v pracovním prostředí pro účely zařazení prací do kategorií a ve venkovním prostředí dle zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dále provádí měření, vyhodnocování a posuzování hluku a vibrací zejména důlních strojů a zařízení, ručního pneumatického nářadí a dalších strojních celků. Poskytuje odborné služby v oblasti technické akustiky, které mají charakter doplňkové činnosti zkušební laboratoře (odborné posudky).
Měření a hodnocení hluku a vibrací je prováděno v souladu s platnými harmonizovanými ČSN a nařízením vlády č. 272/2011 Sb.

Akreditované činnosti:

 • hluk ustálený, proměnný a impulsní
 • akustický výkon strojů a zařízení
 • hluk na pracovištích a pracovních místech
 • hluk ve venkovním prostoru
 • vibrace přenášené na ruce
 • vibrace přenášené na nohy sedící obsluhy
 • celkové vertikální a horizontální vibrace na pracovních místech

Další neakreditovaná činnost zkušebny:

 • vibrace přenášené zvláštním způsobem
 • vibrace přenášené ve stavbách pro bydlení a občanského vybavení
 • seismické účinky přenášené na povrchové objekty při provádění trhacích prací
 • měření kinematických veličin, zejména akcelerografie na těžních zařízeních
 • zpracování odborných posudků v oboru činnosti zkušebny

Kontakt

Jaromír Matějů
vedoucí pracoviště, odborný garant prašnosti a proudění

tel.: +420 596 252 288
mob.: +420 602 768 370
e-mail: matejuj@vvuu.cz

Fotogalerie

20140505_zer_vvuu_052_maly.jpg 20140505_zer_vvuu_054_maly.jpg 20140505_zer_vvuu_057_maly.jpg 20140505_zer_vvuu_059_maly.jpg 20140505_zer_vvuu_062_maly.jpg 20140505_zer_vvuu_064_maly.jpg