Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Zkušebna proudění, prašnosti a technické akustiky

Zkušební laboratoř proudění

Akreditované činnosti:

 • Měření a stanovení výkonnostních parametrů, pracovních charakteristik a energetické účinnosti všech druhů ventilátorů až do průměru oběžného kola 5 000 mm
 • Měření a stanovení aerodynamických parametrů luten a příslušenství vzduchovodů
 • Stanovení aerodynamických parametrů zařízení, aerodynamických odporů lutnových tahů, objemových průtoků a tlakových ztrát v sítích vzduchovodů.
 • Stanovení parametrů luten, lutnového tahu (těsnost, pevnost).
  • Zkouška pevnosti spoje luten
  • Zkouška těsnosti lutny
  • Zkouška těsnosti spojů luten
  • Zkouška šíření trhliny

Další neakreditovaná činnost zkušebny:

 • Kalibrování přístrojů pro měření rychlosti větrů ( anemometrů ) v rozsahu od 0,25 m.s-1 do 30 m.s-1
 • Pevnostní zkoušky ventilačních hlavic ve větrním proudu

Zkušební laboratoř prašnosti

Akreditované činnosti:

 • Stanovení prašnosti dle ČSN EN 482, ČSN EN 689, Nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb., Hygienických předpisů
  • monitorování prašnosti na pracovišti, řešení a návrhy opatření
  • měření prašnosti strojů
  • měření prašnosti technologií a zařízení
  • měření prašnosti v technologiích z hlediska nebezpečí výbuchu, požáru
  • měření svářečských dýmů
 • Měření veličin odlučovačů dle ČSN ISO 9096, ČSN 12 4015 a ČSN 12 4070
  • Stanovení příčin poruch odlučovačů prachu
  • Stanovení účinnosti odlučovačů, filtrů a protiprašných zařízení
  • Stanovení hmotnostního toku tuhých částic v potrubí

Další neakreditovaná činnost zkušebny:

 • Měření prašných spadů pro stanovení prostředí

Zkušební laboratoř technické akustiky

Zkušební laboratoř technické akustiky, vybavena moderní měřicí technikou firmy Brüel & Kjaer Dánsko (Investigator 2260, multianalyzátor PULSE 3560-B-110), provádí měření a posuzování hluku v pracovním prostředí pro účely zařazení prací do kategorií a ve venkovním prostředí dle zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dále provádí měření, vyhodnocování a posuzování hluku a vibrací zejména důlních strojů a zařízení, ručního pneumatického nářadí a dalších strojních celků. Poskytuje odborné služby v oblasti technické akustiky, které mají charakter doplňkové činnosti zkušební laboratoře (odborné posudky).
Měření a hodnocení hluku a vibrací je prováděno v souladu s platnými harmonizovanými ČSN a nařízením vlády č. 148/2006 Sb.

Akreditované činnosti:

 • hluk ustálený, proměnný a impulsní
 • akustický výkon strojů a zařízení
 • hluk na pracovištích a pracovních místech
 • hluk ve venkovním prostoru
 • vibrace přenášené na ruce
 • vibrace přenášené na nohy sedící obsluhy
 • celkové vertikální a horizontální vibrace na pracovních místech

Další neakreditovaná činnost zkušebny:

 • vibrace přenášené zvláštním způsobem
 • vibrace přenášené ve stavbách pro bydlení a občanského vybavení
 • seismické účinky přenášené na povrchové objekty při provádění trhacích prací
 • měření kinematických veličin, zejména akcelerografie na těžních zařízeních
 • zpracování odborných posudků v oboru činnosti zkušebny

Kontakt

Jaromír Matějů
vedoucí pracoviště, odborný garant prašnosti a proudění

tel.: +420 596 252 288
mob.: +420 602 768 370
e-mail: matejuj@vvuu.cz

Fotogalerie

20140505_zer_vvuu_052_maly.jpg 20140505_zer_vvuu_054_maly.jpg 20140505_zer_vvuu_057_maly.jpg 20140505_zer_vvuu_059_maly.jpg 20140505_zer_vvuu_062_maly.jpg 20140505_zer_vvuu_064_maly.jpg