Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Zkušebna protivýbuchových ochran

Zkušebna protivýbuchových ochran je v rámci zkušebnické, výzkumné a zakázkové činnosti, schopna řešit problematiku v oblasti protivýbuchové prevence průmyslových provozů. Zkušebna se především zaměřuje na zkoušení protivýbuchových ochranných systémů sloužících k ochraně před účinky výbuchového děje v průmyslových provozech. K těmto činnostem slouží jak nově vybudované pracoviště zkušebního parku VVUÚ, a.s. v Ostravě – Radvanicích, které svým vybavením aktuálně patří mezi nejvybavenější zkušebny na světě, tak v České republice unikátní komplex tří výbuchových pokusných štol VVUÚ, a.s., ve Štramberku s délkou štol až 300 m. V tomto komplexu je možno simulovat výbuchy s reálnými parametry odpovídající podmínkám v důlních, ale i ostatních provozech. Více Zkušební štoly ve Štramberku.

Akreditované zkoušky zkušebny protivýchových ochran

Zkoušky konstrukcí odolných tlakovému rázu při výbuchu dle ČSN EN 14460 čl.6

Zkoušky zařízení pro odlehčení výbuchu dle ČSN EN 14797

Zkoušky systému pro potlačení výbuchu dle ČSN EN 14373

Zkoušky účinnosti systému pro oddělení výbuchu dle ČSN EN 15089

Zkoušky bezplamenných zařízení pro odlehčení výbuchu dle ČSN EN 16009

Zkoušky účinnosti a mechanické celistvosti zpětných protiexplozních klapek dle ČSN EN 16447

Zkouška účinnosti protivýbuchových uzávěr
Zkouška vodních (korýtka, vaky) i prachových protivýbuchových uzávěr zabraňující přenosu výbuchu v dolech je prováděna v pokusných štolách ve Štramberku a odpovídá požadavkům vyhlášky ČBÚ č. 10/1994 Sb., v platném znění, kdy za definovaného výbuchového tlaku nesmí dojít v určené vzdálenosti k průšlehu výbuchového plamene.

Zkouška tlakové odolnosti
Zkoušky tlakové odolnosti vrat, dveří, požárních dveří, oken a krytých prostupů stavebních objektů, namáhaných výbuchovým tlakem do 450 kPa, extrémně od 0,5 až do 1,0 MPa. Zkouška je prováděna v pokusných štolách ve Štramberku.

Neakreditované zkoušky a ostatní činnosti

Zkouška odolnosti proti výbuchu oken, dveří a okenic dle ČSN EN 13123-1 ČSN EN 13124-1

Spolupráce a experimentální ověřování při projektech VVaI v oborech činnosti - výzkumná činnost v oblasti výbuchu a požáru v uzavřených prostorách

Posuzování odolnosti stavebních objektů a systémů ochran proti tlakové a tepelné expozici prachovzdušných nebo plynných směsí včetně experimentálního ověřování - hodnocení dynamiky výbuchu

Ověřování příčin a následků výbuchu uhelného prachu nebo metanovzdušných směsí

Sledování dynamiky výbuchu – rozvoj a útlum výbuchových dějů v prostoru 1D a 2D šíření

Pronájem pokusných štol ve Štramberku

Vybrané reference

  • OKD, a.s.
  • Zapletal-Kovo, a.s.
  • Dr. Klaus Schulte GmbH

Video

Kontakty

Ing. Jakub Zdebski, vedoucí zkušebních laboratoří

tel.: +420 596 252 343
mob.: +420 606 744 198
e-mail: zdebskij@vvuu.cz