Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Zkušebna osobních ochranných prostředků

Osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky

Osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky jsou výrobky, určené k ochraně proti smrtelnému nebezpečí pádu z výšky nebo proti nebezpečí pádu z výšky, které může vážně poškodit zdraví.

Před jejich uvedením na trh je výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce povinen zajistit provedení ES přezkoušení typu podle § č. 4 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. a podle své volby provést zajištění ES systému řízení jakosti výrobku nebo zajištění systému jakosti výroby prostřednictvím dohledu. Notifikovaná osoba v rámci ES přezkoušení typu provádí zkoušky a posouzení tak, aby byla ověřena shoda vzorku výrobku se základními požadavky na bezpečnost stanovené v příloze č. 2 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb.

Rozsah zkoušených OOP

Na pracovišti OOP se testují níže uvedené osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky.

Zobrazit/skrýt seznam

Pohyblivé zachycovače pádu na pevném zajišťovacím vedení ČSN EN 353-1
Pohyblivé zachycovače pádu na poddajném zajišťovacím vedení ČSN EN 353-2
Spojovací prostředky ČSN EN 354
Tlumiče pádu ČSN EN 355
Pracovní polohovací prostředky ČSN EN 358
Zatahovací zachycovače pádu ČSN EN 360
Zachycovací postroje ČSN EN 361
Spojky ČSN EN 362
Pomocné šňůry ČSN EN 564
Popruhy ČSN EN 565
Smyčky ČSN EN 566
Lanové svěry ČSN EN 567
Skalní skoby ČSN EN 569
Kotvicí zařízení ČSN EN 795
Sedací postroje ČSN EN 813
Tlumiče nárazu ČSN EN 958
Zavrtávané skoby ČSN EN 959
Záchranná zdvihací zařízení ČSN EN 1496
Záchranné postroje ČSN EN 1497
Záchranné smyčky ČSN EN 1498
Karabiny ČSN EN 12275
Horolezecké postroje ČSN EN 12277
Dynamická horolezecká lana ČSN EN 892
Statická lana ČSN EN 1891
Bezpečnostní lana stáčená nebo splétaná ČSN 800891
Slaňovací zařízení ČSN EN 341
Pasivní vklíněnce ČSN EN 12270
Mechanizované vklíněnce ČSN EN 12276
Kladky ČSN EN 12278
Cepíny ČSN EN 13089
Stoupací železa ČSN EN 893

Zkušební zařízení

padací věž do 120 kg, výšky pádu max. 5,0 m
vez1.jpg vez2.jpg

slaňovací věž do 300 kg, slaňovací délky max. 300 m
lanex1.jpg slanovani_002.jpg slanovani_007.jpg tira1.jpg

zkušební zařízení statické pevnosti - trhací stroj TIRA do 50 kN, 800 mm max. zdvih
zk.jpg

zatěžovací hydroválec do 25 kN, 1100 mm max. zdvih
hydrovalec.jpg

zkušební torza (EN 12277, EN 358, EN 813, EN 361, EN 364, ANSI/ASSE Z359.1, NFPA:1983)
ansi1.jpg en.jpg nfpa1.jpg

korozitivní zkoušky dle ČSN EN ISO 9227, čl. 5.2.2

UIAA

certifikát UIAA

Lana

  • provádění pevnostních tahových zkoušek ocelových lan, závěsných prvků, textilních lan
  • vazacích a zvedacích popruhů a smyček
  • provádění mechanických destrukčních zkoušek zkratek ocelových lan

Kontakt

Bc. Aleš Rajský, vedoucí pracoviště, odborný garant

tel: +420 596 252 318

e-mail: rajskya@vvuu.cz