Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Zkušebna hořlavosti

Akreditované zkoušky zkušebny hořlavosti

Zkoušky vlastnosti reakce na teplo
Zkoušené vzorky – materiály pro podzemí
Technická norma – ČSN EN 14591-2 Příloha B

DP - Laboratorní charakteristiky míry hořlavost
Zkoušené vzorky – dopravní pásy
Technická norma – ČSN EN ISO 340

DP - Stanovení vznětlivosti třením Metoda A1 nebo B1
Zkoušené vzorky – dopravní pásy
Technická norma – ČSN EN 1554

DP - Stanovení vznětlivosti třením Metoda A2 nebo B2
Zkoušené vzorky – dopravní pásy
Technická norma – ČSN EN 1554

Stanovení odolnosti DP nad plošným plynovým hořákem
Zkoušené vzorky – dopravní pásy
Technická norma – ČSN 26 0372

DP - Zkoušení pomocí propanového hořáku Metoda A
Zkoušené vzorky – dopravní pásy
Technická norma – ČSN EN 12881-1

DP - Zkoušení pomocí propanového hořáku Metoda B
Zkoušené vzorky – dopravní pásy
Technická norma – ČSN EN 12881-1

DP - Zkoušení pomocí propanového hořáku Metoda C
Zkoušené vzorky – dopravní pásy
Technická norma – ČSN EN 12881-1

DP Instrukce 34/86 VVUÚ
Zkoušené vzorky – dopravní pásy
Zkušební metoda – Instrukce č.34/86

DP - Zkouška hořením širokého rozsahu
Zkoušené vzorky – dopravní pásy
Technická norma – ČSN EN 12881-2

Zkoušení hořlavosti hadic
Zkoušené vzorky – materiály pro podzemí
Technická norma – ČSN EN ISO 8030

Zkouška hořlavosti hadic a potrubí z plastů
Zkoušené vzorky – materiály pro podzemí
Zkušební metoda – Instrukce č.64/90

Zkouška hořlavosti flexibilních luten – sací
Zkoušené vzorky – materiály pro podzemí
Předpis – Směrnice č. 9/86 SZ 214

Zkouška hořlavosti flexibilních luten – foukací
Zkoušené vzorky – materiály pro podzemí
Předpis – Směrnice č. 9/86 SZ 214

Plasty - Stanovení hořlaviny
Zkoušené vzorky – Plasty
Technická norma – ČSN 64 0755

Kyslíkové číslo
Zkoušené vzorky – Plasty
Technická norma – ČSN ISO 4589-2

Měkké lehčené polymerní materiály - Laboratorní hodnocení charakteristik hořlavosti malých zkušebních těles v horizontální poloze vystavených malému plameni
Zkoušené vzorky – Plasty
Technická norma – ČSN ISO 3582

Zkoušení hořlavosti plošných textilií
Zkoušené vzorky – Plasty
Technická norma – ČSN 80 0824

Textilie - hořlavost - snadnost zapálení svisle umístěných vzorků
Zkoušené vzorky – Textilie
Technická norma – ČSN EN 6940
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/28/ES, příloha VI

Textilie - hořlavost - měření rychlosti šíření plamene svisle umístěných vzorků
Zkoušené vzorky – Textilie
Technická norma – ČSN EN 6941
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/28/ES, příloha IV

Stanovení hořlavosti materiálů použitých v interiéru vozidla
Zkoušené vzorky – Interiér automobilů
Technická norma – ČSN ISO 3795

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/28/ES, příloha IV
 • TL 1010
 • DBL 530, čl. 5.
 • WSP-M4D556 A/A3/A4/A5
 • FMV SS § 571.302
 • VW 96243

Stanovení hořlavosti stavebních hmot
Zkoušené vzorky – Stavební hmoty
Technická norma – DIN 4102 – A1

Stanovení teploty vzplanutí vznícení a žhnutí
Zkoušené vzorky – Pevné materiály
Technická norma – ČSN 64 0149

Zkoušení hořlavosti kapalin pro hydraulické obvody
Zkoušené vzorky – Kapaliny
Technická norma – ČSN 44 42008

Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho – Martense
Zkoušené vzorky – Kapaliny
Technická norma – ČSN EN ISO 2719

Stanovení bodů vzplanutí a hoření
Zkoušené vzorky – Kapaliny
Technická norma – ČSN EN ISO 2592

Stanovení bodů vzplanutí v uzavřeném kelímku Abel – Pensky
Zkoušené vzorky – Kapaliny
Technická norma – ČSN EN 57

A9  Stanovení teploty vzplanutí plynů a par
Zkoušené vzorky – Kapaliny
Předpis – Nařízení komise (ES) č. 440/2008

Stanovení teploty vznícení plynů a par
Zkoušené vzorky – Kapaliny
Technická norma – ČSN EN 14522, A15

A10 Stanovení hořlavosti tuhých látek (předběžná zkouška)
Zkoušené vzorky – Chemické látky odpady
Předpis – Nařízení komise (ES) č. 440/2008

A10 Stanovení hořlavosti tuhých látek (kompletní zkouška)
Zkoušené vzorky – Chemické látky odpady
Předpis – Nařízení komise (ES) č. 440/2008

A13 Pyroforické vlastnosti tuhých látek a kapalin
Zkoušené vzorky – Chemické látky odpady
Předpis – Nařízení komise (ES) č. 440/2008

A16 Stanovení relativní teploty vznícení tuhých látek
Zkoušené vzorky – Chemické látky odpady
Předpis – Nařízení komise (ES) č. 440/2008

A17 Stanovení oxidačních vlastností tuhých látek (předběžná zkouška)
Zkoušené vzorky – Chemické látky odpady
Předpis – Nařízení komise (ES) č. 440/2008

A17 Stanovení oxidačních vlastností tuhých látek (kompletní zkouška)
Zkoušené vzorky – Chemické látky odpady
Předpis – Nařízení komise (ES) č. 440/2008

Zkoušení hořlavosti dýchacích přístrojů
Zkoušené vzorky – Hasicí přístroje
Technická norma – ČSN EN 13794 čl. 6.18

Stanovení doby činnosti, zbytková náplň a rozsah provozních teplot
Zkoušené vzorky – Hasicí přístroje
Technická norma – ČSN EN 3-7

Zkoušky hasící schopnosti (jedna série) EN 3-7
Zkoušené vzorky – Hasicí přístroje
Technická norma – ČSN EN 3-7

Stanovení množství náplně a přípustné odchylky
Zkoušené vzorky – Hasicí přístroje
Technická norma – ČSN EN 3-7 Příloha A

Spouštěcí a přerušovací mechanizmus
Zkoušené vzorky – Hasicí přístroje
Technická norma – ČSN EN 3-7 Příloha D

Měření sypné hustoty
Zkoušené vzorky – Hasicí přístroje
Technická norma – ČSN EN 615

Stanovení odolnosti proti spékání a hrudkování
Zkoušené vzorky – Hasicí přístroje
Technická norma – ČSN EN 615

Stanovení odolnosti vůči vodě
Zkoušené vzorky – Hasicí přístroje
Technická norma – ČSN EN 615

Zkoušení obsahu vlhkosti
Zkoušené vzorky – Hasicí přístroje
Technická norma – ČSN EN 615

Odolnost k rozžhaveným částicím a horkým povrchům (pryžové hadice)
Zkoušené vzorky – Pryžové hadice
Technická norma – ČSN EN 559 část C

Odolnost k rozžhaveným částicím a horkým povrchům (termoplastové hadice)
Zkoušené vzorky – Pryžové hadice
Technická norma – ČSN EN 1327

Motorová vozidla – nádrže
Zkoušené vzorky – palivové nádrže
Zkušební metoda – EHK 34.01 kap. 5 odst. 5.1.7

Teplota při vytvrzování hmot
Zkoušené vzorky – vytvrzovací hmoty

Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku Část 1 cigareta
Zkoušené vzorky – Čalouněný nábytek
Technická norma – ČSN EN 1021-1:1996

Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku Část 2 zápalka
Zkoušené vzorky – Čalouněný nábytek
Technická norma – ČSN EN 1021-1:1996

Zkouška nehořlavosti nekovových materiálů
Zkoušené vzorky – materiály pro podzemí
Technická norma – ČSN EN 1710 + A1 čl. 6.2

Stanovení kouřivosti
Zkoušené vzorky – Kolejová vozidla
Zkušební metoda – PN-K-02501

Stanovení hořlavosti pevných materiálů z výjimkou termoplastů
Zkoušené vzorky – Kolejová vozidla
Zkušební metoda – PN-K-02508 čl.4.2

Stanovení hořlavosti pevných materiálů z termoplastu
Zkoušené vzorky – Kolejová vozidla
Zkušební metoda – PN-K-02508 čl.4.3

Stanovení hořlavosti textilií (potahových, nepotahových)
Zkoušené vzorky – Kolejová vozidla
Zkušební metoda – PN-K-02501

Stanovení hořlavosti podlahových krytin
Zkoušené vzorky – Kolejová vozidla
Zkušební metoda – PN-K-02508 čl.4.4

Stanovení hořlavosti nákolků
Zkoušené vzorky – Kolejová vozidla
Zkušební metoda – PN-K-02508 čl.4.5

Zkoušení hořlavosti lehčených hmot
Zkoušené vzorky – Kolejová vozidla
Zkušební metoda – PN-K-02508 čl.4.6

Stanovení hořlavosti elektrických vodičů, kabelů a jejich izolací
Zkoušené vzorky – Kolejová vozidla
Zkušební metoda – PN-K-02508 čl.4.7

Stanovení hořlavosti těsnění oken a dveří
Zkoušené vzorky – Kolejová vozidla
Zkušební metoda – PN-K-02508 čl.4.8

Stanovení hořlavosti pevných materiálů z výjimkou termoplastů
Zkoušené vzorky – Kolejová vozidla
Zkušební metoda – UIC 564-2 příloha č. 4

Stanovení hořlavosti textilií (potahových, nepotahových)
Zkoušené vzorky – Kolejová vozidla
Zkušební metoda – UIC 564-2 příloha č. 5

Stanovení hořlavosti těsnění oken a dveří
Zkoušené vzorky – Kolejová vozidla
Zkušební metoda – UIC 564-2 příloha č. 6

Kyslíkové číslo
Zkoušené vzorky – Kolejová vozidla
Zkušební metoda – UIC 564-2 příloha č. 7

Zkoušení hořlavosti lehčených hmot
Zkoušené vzorky – Kolejová vozidla
Zkušební metoda – UIC 564-2 příloha č. 8

Stanovení hořlavosti elektrických vodičů, kabelů a jejich izolací
Zkoušené vzorky – Kolejová vozidla
Zkušební metoda – UIC 564-2 příloha č. 9

Stanovení hořlavosti nákolků, metoda A
Zkoušené vzorky – Kolejová vozidla
Zkušební metoda – UIC 564-2 příloha č. 10 A

Stanovení hořlavosti nákolků, metoda B
Zkoušené vzorky – Kolejová vozidla
Zkušební metoda – UIC 564-2 příloha č. 10 B

Stanovení hořlavosti pevných materiálů z termoplastu
Zkoušené vzorky – Kolejová vozidla
Zkušební metoda – UIC 564-2 příloha č. 11

Stanovení hořlavosti podlahových krytin
Zkoušené vzorky – Kolejová vozidla
Zkušební metoda – UIC 564-2 příloha č. 12

Stanovení kouřivosti
Zkoušené vzorky – Kolejová vozidla
Zkušební metoda – UIC 564-2 příloha č. 15

Trubkové systémy pro vedení kabelů - stanovení reakce na oheň
Zkoušené vzorky – Kabely, chráničky
Technická norma – ČSN EN 61386-1 ed.2, čl. 13.1.3.2

Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - postup pro 1kW směsný plamen
Zkoušené vzorky – Kabely, chráničky
Technická norma – ČSN EN 60332-1-2, ČSN EN 60332-1-3

Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - postup pro svítivý plamen
Zkoušené vzorky – Kabely, chráničky
Technická norma – ČSN EN 60332-2-2

Zkoušky hořlavosti plastových materiálů - horizontální hoření (HB)
Zkoušené vzorky – Plasty
Technická norma – UL 94:2001, čl. 7

Zkoušky hořlavosti plastových materiálů - vertikální hoření (V-0, V-1, V-2)
Zkoušené vzorky – Plasty
Technická norma – UL 94:2001, čl. 8

Zkoušky hořlavosti plastových materiálů - vertikální hoření (5VA, 5VB)
Zkoušené vzorky – Plasty
Technická norma – UL 94:2001, čl. 9

Zkoušky hořlavosti plastových materiálů -  vertikální hoření tenkých materiálů (VTM-0, VTM-1, VTM-2)
Zkoušené vzorky – Plasty
Technická norma – UL 94:2001, čl. 11

Zkoušky hořlavosti plastových materiálů - horizontální hoření pěnových materiálů (HBF, HF-1, HF-2)
Zkoušené vzorky – Plasty
Technická norma – UL 94:2001, čl. 11

Neakreditované zkoušky zkušebny hořlavosti


Odolnost brzdového obložení proti vznícení třením

Stanovení vznětlivosti materiálů ve stlačeném kyslíku
Zkušební metoda – Instrukce 110/97

Klínové řemeny vznětlivost třením

Aerosolové rozprašovače - zkouška na vzdálenost vzplanutí
Zkoušené vzorky – Aerosoly
Předpis – NV 315/2009

Aerosolové rozprašovače - zkouška vzplanutí v uzavřeném prostoru
Zkoušené vzorky – Aerosoly
Předpis – NV 315/2009

Aerosolové rozprašovače - zkouška hořlavosti pěny
Zkoušené vzorky – Aerosoly
Předpis – NV 315/2009

Stanovení hořlavosti
Zkoušené vzorky – Plošné materiály
Technická norma – DIN 54 333-1

Zkoušky podpalovačů
Technická norma – ČSN EN 1860-3

Zkouška chování při působení ohně
Předpis – 16.6.1

Vybrané reference

Dopravní pásy:

 • FTT Wolbrom, Polsko
 • Conbelts Bytom, Polsko
 • Sempertrans Bełchatów, Polsko
 • COBRA EUROPE, Polsko, Francie
 • Continental Matador Rubber, Slovensko
 • AFM International, Barbados
 • Fenner Dunlop, Nizozemí
 • JH Fenner & Co., Velká Británie
 • Savatech, Slovinsko

Palivové nádrže:

 • TŰV SŰD Czech
 • Promens Międzyrzecz, Polsko

Potrubí do podzemí:

 • MINOVA, Česká republika
 • GASCONTROL PLAST, Česká republika
 • ZEFYR, Česká republika
 • Stomil CZ, Česká republika
 • Hobas CZ, Česká republika
 • Hart – Pipe,, Česká republika
 • AMITECH Germany, Německo
 • ELPLAST+, Polsko
 • Plaston P, Polsko
 • Prim, Polsko
 • Spyra Primo, Polsko

Ostatní materiály do podzemí:

 • Fatra, Česká republika
 • JOY MASZYNY GÓRNICZE, Polsko
 • JUTA, Česká republika
 • SWISSCOLOR, Slovensko
 • Jennmar Multimex, Česká republika¨
 • TESECO, Polsko
 • Nilos CZ, Česká republika
 • Rubena, Česká republika
 • Hilti ČR, Česká republika
 • Silva art, Česká republika
 • Ferrit, Česká republika
 • OKD, Česká republika
 • Metalimex, Česká republika

Další materiály:

 • Borcad CZ, Česká republika
 • K.B.K. Fire, Česká republika
 • IHAS, Česká republika
 • Bochemie, Česká republika
 • Synthesia, Česká republika
 • Jan Becher – Karlovarská Becherovka, Česká republika
 • VŠB, Česká republika
 • Barum Continental, Česká republika
 • A. WEBER, Polsko
 • TT Plast, Polsko

Kontakty

Ing. Robert Pilař, vedoucí Zkušební laboratoře VVUÚ, a.s.

tel.: +420 596 252 235
mob.: +420 724 323 525
e-mail:pilarr@vvuu.cz