Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Zkušebna hořlavosti

Akreditované zkoušky zkušebny hořlavosti

Zkoušky vlastnosti reakce na teplo
Zkoušené vzorky – materiály pro podzemí
Technická norma – ČSN EN 14591-2 Příloha B

Dopravní pásy - Laboratorní charakteristiky míry hořlavost
Zkoušené vzorky – dopravní pásy
Technická norma – ČSN EN ISO 340

Dopravní pásy - Stanovení vznětlivosti třením Metoda A (A1.1, A2.1) nebo B (B1.1, B2.1)
Zkoušené vzorky – dopravní pásy
Technická norma – ČSN EN ISO 20238

Dopravní pásy - Stanovení odolnosti nad plošným plynovým hořákem

Zkoušené vzorky – dopravní pásy
Technická norma – ČSN 26 0372, ČSN EN 12881-1 Metoda A, B a C

Dopravní pásy - Zkouška hořením širokého rozsahu
Zkoušené vzorky – dopravní pásy
Technická norma – ČSN EN 12881-2+A1

Zkoušení hořlavosti hadic
Zkoušené vzorky – materiály pro podzemí
Technická norma – ČSN EN ISO 8030

Kyslíkové číslo
Zkoušené vzorky – Plasty
Technická norma – ČSN ISO 4589-2, UIC 564-2 - příloha č. 7

Textilie - hořlavost - snadnost zapálení svisle umístěných vzorků
Zkoušené vzorky – Textilie
Technická norma – ČSN EN 6940
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/28/ES, příloha VI

Textilie - hořlavost - měření rychlosti šíření plamene svisle umístěných vzorků
Zkoušené vzorky – Textilie
Technická norma – ČSN EN 6941
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/28/ES, příloha IV

Stanovení hořlavosti materiálů použitých v interiéru vozidla
Zkoušené vzorky – Interiér automobilů
Technická norma – ČSN ISO 3795, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/28/ES, příloha IV, TL 1010, DBL 530, čl. 5., WSP-M4D556 A/A3/A4/A5, FMV SS § 571.302, VW 96243

Stanovení teploty vzplanutí vznícení a žhnutí
Zkoušené vzorky – Pevné materiály
Technická norma – ČSN 64 0149, ISO 871

Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho – Martense
Zkoušené vzorky – Kapaliny
Technická norma – ČSN EN ISO 2719

Stanovení bodů vzplanutí a hoření
Zkoušené vzorky – Kapaliny
Technická norma – ČSN EN ISO 2592

Stanovení bodů vzplanutí v uzavřeném kelímku Abel – Pensky
Zkoušené vzorky – Kapaliny
Technická norma – ČSN EN 57:1995

A9  Stanovení teploty vzplanutí plynů a par
Zkoušené vzorky – Kapaliny
Předpis – Nařízení komise (ES) č. 440/2008

Stanovení teploty vznícení plynů a par
Zkoušené vzorky – Kapaliny
Technická norma – ČSN EN 14522, A15

Motorová vozidla – nádrže
Zkoušené vzorky – palivové nádrže
Zkušební metoda – EHK 34.01 kap. 5 odst. 5.1.7

Zkouška nehořlavosti nekovových materiálů
Zkoušené vzorky – materiály pro podzemí
Technická norma – ČSN EN ISO/IEC 80079-38, čl. 6.2

Zkoušky hořlavosti plastových materiálů - horizontální hoření (HB)
Zkoušené vzorky – Plasty
Technická norma – UL 94, Ed. 6 - čl. 7, ČSN EN 60695-11-10

Zkoušky hořlavosti plastových materiálů - vertikální hoření (V-0, V-1, V-2)
Zkoušené vzorky – Plasty
Technická norma – UL 94, Ed. 6 - čl. 8, ČSN EN 60695-11-10

Zkoušky hořlavosti plastových materiálů - vertikální hoření (5VA, 5VB)
Zkoušené vzorky – Plasty
Technická norma – UL 94, Ed. 6 - čl. 9, ČSN EN 60695-11-20

Zkoušky hořlavosti plastových materiálů -  vertikální hoření tenkých materiálů (VTM-0, VTM-1, VTM-2)
Zkoušené vzorky – Plasty
Technická norma – UL 94, Ed. 6 - čl. 11

Zkoušky hořlavosti plastových materiálů - horizontální hoření pěnových materiálů (HBF, HF-1, HF-2)
Zkoušené vzorky – Plasty
Technická norma – UL 94, Ed. 6 - čl. 12

Zkoušky hořlavosti plastových materiálů -  vertikální hoření tenkých materiálů (VTM-0, VTM-1, VTM-2)
Zkoušené vzorky – Plasty
Technická norma – UL 94, Ed. 6 - čl. 11

Stanovení obsahu biomasy
Zkoušené vzorky – Tuhá alternativní paliva
Technická norma – ČSN EN 15440, Příloha A: A.6, A.7, A.8

 • stanovení obsahu biomasy metodou selektivního rozpouštění,
 • stanovené obsahu celkového uhlíku frakce biomasy a nebiomasy pomocí metody selektivního rozpouštění,
 • stanovení výhřevnosti frakce biomasy a nebiomasy.

Zkoušení hořlavosti v podmínkách požární štoly
Zkoušené vzorky – Lutny z plastických hmot
Technická norma – PP-03.04.15

Zkoušení hořlavosti
Zkoušené vzorky – hadice a potrubí z plastu
Technická norma – dle DIN 22 100-5

Zkoušení hořlavosti v podmínkách požární štoly
Zkoušené vzorky – Lutny z plastických hmot
Technická norma – PP-03.04.15

A.12 Stanovení hořlavosti látek a přípravků reagujících s vodou
Zkoušené vzorky – chemické látky a chemické přípravky
Technická norma – Nařízení komise (ES) č. 440/2008 Metoda A.12

Neakreditované zkoušky zkušebny hořlavosti

Aerosolové rozprašovače - zkouška na vzdálenost vzplanutí
Zkoušené vzorky – Aerosoly
Předpis – NV 315/2009

Aerosolové rozprašovače - zkouška vzplanutí v uzavřeném prostoru
Zkoušené vzorky – Aerosoly
Předpis – NV 315/2009

Aerosolové rozprašovače - zkouška hořlavosti pěny
Zkoušené vzorky – Aerosoly
Předpis – NV 315/2009

Zkouška hořlavosti flexibilních luten – sací
Zkoušené vzorky – materiály pro podzemí
Předpis – Směrnice č. 9/86 SZ 214

Zkouška hořlavosti flexibilních luten – foukací
Zkoušené vzorky – materiály pro podzemí
Předpis – Směrnice č. 9/86 SZ 214

A10 Stanovení hořlavosti tuhých látek
Zkoušené vzorky – Chemické látky odpady
Předpis – Nařízení komise (ES) č. 440/2008

A13 Pyroforické vlastnosti tuhých látek a kapalin
Zkoušené vzorky – Chemické látky odpady
Předpis – Nařízení komise (ES) č. 440/2008

A16 Stanovení relativní teploty vznícení tuhých látek
Zkoušené vzorky – Chemické látky odpady
Předpis – Nařízení komise (ES) č. 440/2008

A17 Stanovení oxidačních vlastností tuhých látek
Zkoušené vzorky – Chemické látky odpady
Předpis – Nařízení komise (ES) č. 440/2008

Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - postup pro 1kW směsný plamen
Zkoušené vzorky – Kabely, chráničky
Technická norma – ČSN EN 60332-1-2, ČSN EN 60332-1-3

Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - postup pro svítivý plamen
Zkoušené vzorky – Kabely, chráničky
Technická norma – ČSN EN 60332-2-2

Vybrané reference

Dopravní pásy:

 • FTT Wolbrom, Polsko
 • Sempertrans Bełchatów, Polsko
 • COBRA EUROPE, Polsko, Francie
 • AFM International, Barbados
 • Fenner Dunlop, Nizozemí, Velká Británie
 • ÖZER KONVEYÖR BAND TURIZM SAN. VE TIC. A.Ş., Turecko
 • A.S. KURSKRJEZINOTECHNIKA, Rusko
 • REMA TIP TOP INDUSTRY UK Limited, Velká Británie
 • Forech India Pvt. Ltd., Indie
 • KALE Conveyor. Turecko
 • S.I.G. SpA. Itálie
 • 2k-belting GmbH, Rakousko
 • Marti Technik AG, Švýcarsko a Hong Kong

Palivové nádrže:

 • TŰV SŰD Czech
 • ŠKODA AUTO a.s.

Plasty, pevné látky, kapaliny:

 • LINET spol. s r.o., Česká republika
 • CZ Testing, Česká republika
 • OQEMA, s.r.o., Česká republika
 • Glencore Agriculture Czech s.r.o., Česká republika
 • Bochemie, Česká republika
 • Synthesia, Česká republika
 • Continental Barum s.r.o., Česká republika
 • TT Plast, Polsko

Kontakty

Ing. Jakub Zdebski, vedoucí Zkušební laboratoře VVUÚ, a.s.

tel.: +420 596 252 347
mob.: +420 606 744 198
e-mail:zdebskij@vvuu.cz