Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Zkušebna analyzátorů a detektorů plynů, měření koncentrací plynů a metanscreening

LaboratořZkušebna se zabývá především hořlavými a toxickými plyny, a to v provozních i laboratorních podmínkách. Významný díl činnosti zaujímá metanscreening, měření metanu v půdním vzduchu, chemická stanovení obsahu biomasy a další specializované zkoušky.

Výstupy metanu, metanscreening

 • metanscreening (metoda atmogeochemického průzkumu pro měření koncentrací metanu a oxidu uhličitého v půdním vzduchu. Měření plynů se provádí vpichovací sondou - využíváno ve stavebnictví, při sanaci ploch, zajišťování starých důlních děl, průzkumných prací apod.),
 • návrh bezpečnostních opatření,
 • činnost odborného bezpečnostního (metanového) dozoru při stavební činnosti,
 • měření metanu kobercovou sondou (např. zjišťování úniku plynů, ověřování těsnosti podzemních vedení),
 • měření dynamiky výstupu metanu na povrch.
zkanalyzatoru411.jpg zkanalyzatoru412.jpg zkanalyzatoru413.jpg

Analyzátory: zkoušky, kalibrace, kontrola

 • zkoušky analyzátorů pro využití k certifikaci výrobků dle platných norem ČSN EN 60079-29-1, ČSN EN 45544-1 až 3, ČSN EN 50104 - ed.3,
 • stanovení kalibračních křivek analyzátorů a detektorů plynů a par,
 • ověření provozní spolehlivosti, nastavení signalizačních mezí, doba odezvy atd.,
 • kalibrační služby přímo u zákazníka.
zkanalyzatoru421.jpg zkanalyzatoru422.jpg p8080959.jpg

Zjišťování úniků hořlavých a toxických plynů, par a kyslíku

 • měření úniků hořlavých a toxických plynů, par a kyslíku v průmyslové praxi,
 • odběr a následná analýza (podklad pro stanovení vnějších vlivů prostředí, popř. zařazení do zón s nebezpečím výbuchu s využitím při stanovení analýzy rizik).
zkanalyzatoru431.jpg zkanalyzatoru432.jpg

Stanovení obsahu biomasy v TAP (SFR) dle normy ČSN EN 15440

 • stanovení obsahu biomasy metodou selektivního rozpouštění,
 • stanovení obsahu celkového uhlíku frakce biomasy a nebiomasy pomocí metody selektivního rozpouštění,
 • stanovení výhřevnosti frakce biomasy a nebiomasy.
p8140012.jpg p8080956.jpg p8080944.jpg p8070947.jpg

Skládkové plyny

 • měření základních složek skládkových plynů ( CH4, CO2, CO, O2 aj.).

Ostatní zkoušky

 • stanovení hořlavosti látek (vyhl. 164/2004 Sb. – A12 nahrazena nařízením komise (ES) č. 440/2008),
 • zkoušky detekčních trubic na hořlavé a toxické plyny a alkohol v dechu,
 • stanovení obsahu zinku na povrchu ocelového drátu dle ČSN 42 0743,
 • stanovení obsahu maziva - extrakcí,
 • stanovení kouřivosti materiálů a toxických zplodin dle E 662 a ATS 1000.001.

Posudková činnost

 • návrhy bezpečnostních opatření,
 • vyhodnocení výsledků měření,
 • hodnotící zprávy.

Vybrané reference

Arcelor Mittal Geosan group Dalkia
After mining Holcim Lázně Darkov
Auto Heller Hutní projekt OHL ŽS

Kontakt

Miroslava Ševčíková
vedoucí pracoviště

tel.: +420 596 252 340
mob.: +420 724 374 459
e-mail: sevcikovam@vvuu.cz
Miroslav Fleišinger
odborný garant

tel.: +420 596 252 270
e-mail: fleisingerm@vvuu.cz