Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Mobilní měřící laboratoř imisí

BTKSpolečnost VVUÚ, a.s. je členem sdružení Bezpečnostně technologický klastr, o.s. Jedná se o seskupení průmyslových podniků, vysokých škol, vědecko-výzkumných institucí a dalších subjektů privátního i veřejného sektoru. Posláním klastru je rozvoj a výzkum v oblasti bezpečnosti technologií, k čemuž dopomáhá propojení podniků s akademickým prostředím.

Jedním z projektů BTKlastru je také Měřicí mobilní laboratoř imisí. Náplní laboratoře je měření koncentrací imisí v ovzduší a poskytnutí uceleného přehledu o imisních poměrech v konkrétním prostředí a vyhodnocení kvality ovzduší v dané lokalitě z hlediska imisních limitů.

Hlavní činnost laboratoře je zaměřena na problematiku tuhých znečišťujících látek (TZL) v oblasti PM10, PM2,5 a plynných imisí NOx, SO2, O3, CO. Pro komplexní náhled je využito kontinuálního měření TZL v návaznosti na konkrétní meteorologické podmínky, stanovení BTX.

Pracoviště je vybaveno zařízením pro:

  • kontinuální monitoring pro zjištění a zmapování meteorologických podmínek,
  • odběr suspendovaných částic z ovzduší v aktuálních pozicích v kontinuálním režimu,
  • vzorkování plynných znečisťujících látek,
  • odběr vzorků pro další rozbor,
  • zjištění aktuální situace v imisních koncentracích,
  • kontinuální monitoring koncentrace NOx, SO2, O3, CO a PM10, PM4, PM2,5, PM1.

Zkušební laboratoř BTKlastr je akreditována dle požadavků ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

O naší mobilní laboratoři natočila ČT krátkou reportáž, na kterou se můžete podívat zde.

Kontakt

Jaromír Matějů

tel.: +420 596 252 288
mob.: +420 602 768 370
e-mail: matejuj@vvuu.cz

Mobilní laboratoř

mb1.jpg mb2.jpg mb3.jpg

Soubory ke stažení