Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Služby a správa majetku

Poruchová služba

Tato poruchová služba je zajišťována mimo pracovní dobu nepřetržitě po dobu 24 hod. Řeší identifikaci a následné odstranění závad na rozvodech vody, elektřiny, plynu a kanalizace.

Ohlašování závad se provádí osobně či telefonicky na recepci VVUÚ, a.s., kontakt 596 252 111 se zanecháním zpětného kontaktu osoby, která závadu zjistila. Na recepci VVUÚ, a.s. je vždy k dispozici písemná informace o tom, kdo z pracovníků správy majetku má poruchovou službu. Konkrétní řešení problému pak už řeší pracovník správy majetku přímo s osobou, která závadu nebo poruchu nahlásila.

Nástup na identifikaci a následnou opravu je havarijní službou správy majetku je standardně 2 hod od nahlášení závady.

Elektroinstalační práce

Provádíme montáže nových elektroinstalací včetně vystrojení rozváděčů elektro, nebo jejich úpravy či doplnění dle požadavků klientů včetně úpravy dokumentace a elektrorevize.

Opravy elektro a servis na elektrických zařízeních

Pracovníci správy majetku nabízí služby v oblasti:

 • Opravy silnoproudých a slaboproudých zařízení
 • Opravy elektrických přístrojů a elektrických spotřebičů
 • Opravy elektrických zařízení pracovních strojů

Revize elektro

Nabídka služeb v oblasti elektro nabízena revizním technikem správy majetku:

 • Pravidelné revize elektrických spotřebičů
 • Výchozí a pravidelné revize elektroinstalací
 • Revizi hromosvodů
 • Revize elektrických zařízení pracovních strojů a svářeček
 • Výroba elektrických rozváděčů NN napětí dle dodané elektrodokumentace

Úpravy nájemních prostor

Klientům, kteří mají u nás pronajaty kancelářské, skladové nebo výrobní prostory nabízíme tyto služby:

 • Stavební úpravy místností, skladových i výrobních prostor a dále venkovních prostor a zpevněných ploch dle požadavků klientů
 • Instalace a úpravy nových rozvodů elektřiny, vody, odpadní vody a plynu
 • K dispozici až 150 kW instalovaného el. příkonu k odběru
 • Možnost doplňkové montáže vzduchotechniky, klimatizace a odsávání
 • Vybavení pronajatých prostor podle požadavků klienta

Ostatní služby

Zásobování areálu VVUÚ, a.s. elektrickou energií, vodou, plynem.

Letní a zimní údržba areálu VVUÚ, a.s.

Poradenská činnost

Pro záměry výstavby nových nebo alternativních využití, úprav nebo rekonstrukce stávajících objektů správních nebo provozních budov potencionálního klienta a investora v areálu VVUÚ, a.s., poskytuje výrobní a technický ředitel Ing. Ivo Kiška za správu majetku a vedení společnosti potřebnou poradenskou činnost a podporu včetně přípravné a projektové dokumentace a vazeb na legislativní podmínky a úřady při vyřizování územního souhlasu a stavebního povolení. Dále provádí poradenskou činnost v oblastech výroby, stavebních úprav, prodeje a pronájmu pozemků a nemovitostí.