Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Prostory k nájmu, Správa majetku

Hlavním úkolem Divize Správy majetku je v rámci areálu VVUÚ, a.s., zabezpečovat pronájem a komplexní správu a provoz budov, výrobních a zkušebních objektů v areálu a jejich zásobování energiemi.

Zajišťujeme provoz, rozvod a distribuci:

 • elektrické energie včetně její transformace z 22kV na 6kV, 1kV, 500V a 400V, včetně elektro rozvoden a podružných rozváděčů
 • zemního plynu pro zajištění vytápění budov a ohřev TUV pomocí plynových kotelen
 • akumulaci a komprimaci pitné vody pro všechny odběratele v areálu i mimo něj
 • areálové kanalizace včetně koncové čistírny odpadních vod

Dále provádíme a zabezpečujeme pravidelnou údržbu a opravy technologických zařízení a rozvodů jednotlivých energií, odstraňování poruch a zabezpečování servisu a oprav pro jednotlivá pracoviště VVUÚ, a.s., a klienty s najatými prostory a odběratelé energií a poskytujeme tyto služby:

 • pronájem kancelářských, skladových a výrobních prostor a zpevněných ploch
 • provoz všech budov včetně infrastruktury
 • nákup, prodej, distribuci a transformaci všech energií a služeb pro subjekty v areálu VVUÚ, a.s
 • provoz, manipulace, údržbu a opravy elektrických zařízení, rozvodů, rozvoden a trafostanic 22 kV/6 kV/1 kV/0,5 kV a 0,4 kV
 • požární bezpečnost a likvidace odpadů a jejich evidence
 • údržba zeleně, komunikací a travnatých i zpevněných ploch uvnitř i vně areálu
 • inženýrské činnosti a odborná technická pomoc klientům při správě a údržbě majetku
 • organizace a povolování parkování vozidel v areálu VVUÚ, a.s.
 • realitní činnosti (pronájem kancelářských a provozních budov včetně jejich správy),
 • revize, inspekce a opravy elektrických zařízení a rozvodů a elektrorozvaděčů, strojů a zařízení, elektrického nářadí
 • elektropráce a vystrojování a zkoušky elektrorozvaděčů
 • nákup a řízení služeb včetně ostrahy a úklidu.
 • služby v oblasti telekomunikací

Situování areálu a dopravní dostupnost:

Areál VVUÚ se nachází u lesa nad Městským obvodem Ostrava – Radvanice na Pikartské ulici:

 • od centra Ostravy (od budovy Radnice) cca 7 minut jízdy autem
 • 7 minut jízdy autem od hlavní ostravské dopravní tepny - čtyř proudové komunikace Rudná a fy Arcelor MITTAL
 • pouze 13 minut jízdy od dálnice Brno – Ostrava – Bohumín Exit 365 Hrušov

Přímo u správní budovy se nachází zastávka autobusové linky MHD č.22.

V areálu je k dispozici i nově vybudované Školicí centrum v 5.NP budovy E, které v roce 2007 získalo ocenění za nejlepší podnikatelský projekt v kategorii “Školící projekt roku2007”. Toto školící centrum je tvořeno  přednáškovou a zasedací místností až pro 18 osob a dále školícím sálem pro 80 osob a jazykovou učebnou pro 12 osob. Všechny místnosti jsou vybaveny audiovizuální technikou. Bližší informace – viz Školící centrum.

Areál má rozlohu cca 4,8 ha jako celek, je oplocen a nepřetržitě střežen. K dispozici jsou celoročně udržované areálové komunikace a parkoviště, vně i uvnitř areálu a rozvod plynu a elektrické energie s napěťovými úrovněmi 22 kV, 6, kV, 500V a 400V.

V sekci dále nabízíme