Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Obchod, Výrobky, Expertní činnosti

Obchodní a výrobní činnost divize 80 je zaměřena především do oblasti hlubinného dobývání ložišek a podpovrchového stavitelství. U podpovrchového stavitelství se jedná hlavně o stavbu tunelu a kolektorů. Zde je obchodní činnost zaměřená především na dodávky flexibilního větracího potrubí (sací – foukací), používané především pro separátní větrání. S touto obchodní činností je zároveň spojena i expertní činnost v oblasti větrání, degazace a klimatizace hlubinných dolů. Do této činnosti je možno zahrnout i návrhy separátního větrání pro doly výstavbu tunelů a průzkumných štol. Druhým obchodním produktem jsou vodní vaky, které se používají pro stavbu protivýbuchových vodních uzávěr.Samostatnou kapitolou obchodní činnosti tvoří vybavení hrázového objektu. Toto zařízení je zabudováno, nebo zavěšeno do hrázového objektu.

Ilustrativní obrázek

Certifikáty

Vodní vaky typ: WATA 40 l VVUÚ – 195/H/2009
Flexibilní lutny sací VVUÚ – 034/U/2013
Flexibilní lutny foukací VVUÚ – 035/U/2013
Ochranná rohož Schutzmatte 746/10/TLO
Pažící rohož 1322/14/TLO

Certifikáty Atex

Hrázové dveře dvoukřídlé FTZÚ 02 ATEX 0208
Záchranářský lutnový průlez FTZÚ 02 ATEX 0207
Průchod pásového dopravníku izolačním objektem FTZÚ 02 ATEX 0206
FTZÚ 10 ATEX 0296
Průlez izolačním objektem FTZÚ 02 ATEX 0205
Hrazové dveře jednokřídlé FTZÚ 02 ATEX 0209
Mokrý odlučovač prachu FTZÚ 03 ATEX 0379X
Lutnový průvětrník FTZÚ 02 ATEX 0219
Lutnový průlez otvírací FTZÚ 02 ATEX 0218

V sekci dále nabízíme