Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Notifikovaná osoba/Oznámený subjekt

VVUÚ, a.s. je na základě rozhodnutí Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví autorizovanou osobou 214 oznámenou (notifikovanou) Evropské komisi pod číslem 1019, k posuzování shody výrobků stanovených podle zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a Zákona 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.

Podrobné informace o rozsahu notifikace jsou dostupné v informačním systému Evropské komise Nando IS.

Rozsah udělených autorizací a oprávnění

Oprávnění z 26. ledna 2018, Osobní ochranné prostředky – pouze ochrana proti pádům z výšek a uklouznutí
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích

Oprávnění z 2. května 2016, Výbušniny
NV 97/2016 Sb., o technických požadavcích na výbušniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU o výbušninách pro civilní použití

Rozhodnutí č. 1/2010, Strojní zařízení – pouze lokomotivy a brzdné vozy
NV 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních

no3.jpg opravneni_ii.jpg opravneni.jpg