Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Certifikační orgán na výrobky

Akreditovaná certifikace výrobků

Certifikační orgán na výrobky ve VVUÚ, a. s. je držitelem Osvědčení o akreditaci č. 762/2020 vydaného národním akreditačním orgánem Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013.

Rozsah výrobkové certifikace podle přílohy k Osvědčení o akreditaci:

 • ochranné prostředky proti pádům z výšek včetně kotvících zařízení a záchranných prostředků
 • horolezecké potřeby (horolezecké karabiny, dynamická horolezecká lana, navazovací úvazky, popruhy, skalní skoby, zavrtávané skoby, smyčky, lanové svěry, pomocné šňůry, tlumiče nárazů, vklíněnce a kladky, nářadí do ledu, brzdící prostředky a stoupací železa)
 • dopravní pásy z pryže a plastu pro použití v podzemí
 • strojní zařízení uvedené v příloze č. 4 nařízení vlády č. 176/2008 Sb., např. kolejové lokomotivy, závěsné lokomotivy, speciální lokomotivy, ozubnicové tahače včetně dílů a brzdných vozů
 • flexibilní středně objemové vaky (FIBC) pro běžné zboží

cov_osvedceni_c.jpg

 

Dobrovolná certifikace výrobků

Dobrovolná certifikace se řídí požadavky objednatele a účelem použití výrobku a zahrnuje následující činnosti:

 • analýzu rizik
 • zkoušení v akreditované laboratoři
 • hodnocení vlastnosti výrobku s požadavky předpisů

Po dobu platnosti certifikátu je pak prováděn i následný dozor nad zajištěním trvalé kvality výrobku.

Dobrovolná certifikace je prováděna v souladu se systémem kvality dle ČSN EN ISO 9001, pro který je společnost VVUÚ, a.s. certifikována.

Rozsah prováděné dobrovolné certifikace:

 • vybraná strojní zařízení
 • osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky (UIAA,NFPA,ANSI)
 • hadice
 • potrubí
 • transportní zařízení
 • plasty a směsi pro použití v podzemí

Bližší informace týkající se systému certifikace včetně jeho pravidel a postupů sdělí na vyžádání vedoucí certifikačního orgánu.