Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Centrum technické normalizace (CTN)

VVUÚ, a.s., má na základě rámcové smlouvy s ÚNMZ udělenou licenci k používání označení CTN a Centrum technické normalizace.

Centrum technické normalizace se účastní na procesu tvorby technických norem na národní úrovni a na úrovni mezinárodních a evropských normalizačních organizací, přejímání evropských a mezinárodních technických norem do soustavy českých technických norem a poskytuje informační, vzdělávací a další odborné činnosti (např. poradenské, konzultační, publikační) uživatelům technických norem v těchto oblastech:

CEN – Evropský výbor pro normalizaci

Komise Název
CEN/TC 160 Ochrana proti pádům z výšky, včetně bezpečnostních pásů
CEN/TC 321 Výbušniny pro civilní použití

ISO – Mezinárodní organizace pro normalizaci

Komise Název
ISO/TC 94/SC 4 Osobní prostředky pro ochranu proti pádům