Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Centrum technické normalizace (CTN)

VVUÚ, a.s., má na základě rámcové smlouvy s ÚNMZ udělenou licenci k používání označení CTN a Centrum technické normalizace.

Centrum technické normalizace se účastní na procesu tvorby technických norem na národní úrovni a na úrovni mezinárodních a evropských normalizačních organizací, přejímání evropských a mezinárodních technických norem do soustavy českých technických norem a poskytuje informační, vzdělávací a další odborné činnosti (např. poradenské, konzultační, publikační) uživatelům technických norem v těchto oblastech:

CEN – Evropský výbor pro normalizaci

Komise Název
CEN/TC 160 Ochrana proti pádům z výšky, včetně bezpečnostních pásů
CEN/TC 168 Řetězy, lana, popruhy, vázací prostředky a příslušenství – Bezpečnost
CEN/TC 188 Dopravní pásy
CEN/TC 196 Důlní stroje – Bezpečnost
CEN/TC 321 Výbušniny pro civilní použití
CEN/TC 343 Regenerovaná pevná paliva
CEN/TC 367 Projekt výboru – Analyzátory alkoholu v dechu
CEN/TC 407 Projekt výboru – Šroubové a válcové pružiny z drátů a tyčí kruhového průřezu – Výpočet a konstrukce

ISO – Mezinárodní organizace pro normalizaci

Komise Název
ISO/TC 41 Řemenice a pásy (včetně pásu ve tvaru V)

ISO/TC 41/SC 1

Klínové řemeny a žlabkové řemenice
ISO/TC 41/SC 3 Dopravní pásy
ISO/TC 41/SC 4 Synchronní pohony pásů
ISO/TC 94/SC 4 Osobní prostředky pro ochranu proti pádům
ISO/TC 82 Hornictví

ISO/TC 82/SC 7

Uzavření dolu a řízení rekultivace
ISO/TC 100 Řetězy a řetězová kola pro podavače a dopravníky
ISO/TC 105 Ocelová drátěná lana
ISO/TC 111 Článkové řetězy z kruhové oceli, zdvihací háky, součástí a příslušenství

ISO/TC 111/SC 1

Řetězy a řetězové smyčky

ISO/TC 111/SC 3

Součásti a příslušenství
ISO/TC 227 Pružiny
ISO/TC 300 Regenerovaná pevná paliva