Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Stanovení prostředí – určování vnějších vlivů

Již ve fázi příprav každého projektu – přípravy jednotlivých stupňů projektové dokumentace (dokumentace k úřednímu řízení – DÚR, dokumentace provedení stavby – DPS, dokumentace ke stavebnímu povolení – DSP, dokumentace pro výběr dodavatele stavby - DZS) je potřeba uvažovat s prostředím, které se v dané technologii bude vyskytovat. Znalost faktorů prostředí je důležitá zejména pro správný výběr samotných technologií, elektroinstalací a rovněž zajištění obecných podmínek bezpečnosti pro konkrétní provozy, technologie nebo jejich části v návaznosti na požadavky příslušných normativních a legislativních požadavků.

  • Stanovení vnějších vlivů dle příslušných norem (ČSN 33 2000-1 ed. 2, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 a dalších navazujících),
  • Definování konkrétních požadavků na elektroinstalace v návaznosti na určené prostředí,
  • Účast expertních pracovníků analýzy rizik v odborných komisích při návrhu, zpracování a schvalování protokolů o určení vnějších vlivů,
  • Samotné zpracování a vedení protokolů o určení vnějších vlivů,
  • Realizace podpůrných měření pro ověření jednotlivých parametrů prostředí.

Stanovení prostředí

V případě dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.