Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Komplexní služby v oblasti PO

Požární ochrana

Prostřednictvím našich odborně způsobilých osob v požární ochraně zajišťujeme zpracování vedení veškerých úkonů na úseku zajištění PO  vycházejících z požadavků zákona č. 133/1985 Sb. a vyhlášky č. 246/2001:

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,
 • posouzení požárního nebezpečí,
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
 • požární řád,
 • požární poplachové směrnice,
 • požární evakuační plán,
 • dokumentace zdolávání požárů,
 • řád ohlašovny požárů,
 • tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • dokumentace o provedení školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • požární kniha,
 • dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky.

Ilustrativní obrázek

V případě dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.