Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

ATEX - Řešení požadavků NV č. 406/2004 Sb.

Zajištění komplexních služeb v oblasti plnění požadavků Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. – o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu (implementace požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 99/92/EC – ATEX 137).

 • Realizace bezpečnostních auditů ve vztahu k plnění požadavků NV č. 406/2004 Sb.,
 • Komplexní zpracování a vedení Dokumentace o ochraně před výbuchem (požadavek § 4, pís. d) NV č. 406/2004 Sb.),
 • Analýza rizik technologie, technologických částí a zařízení a jejich následná kategorizace do zón z pohledu nebezpečí výbuchu:
  • ČSN EN 60079-10-2 ed.2 - prostory s hořlavým prachem
  • ČSN EN 60079-10-1 ed.2 - prostory s hořlavými plyny a párami
 • Akreditované rozbory požárně technických charakteristik a výbuchových charakteristik materiálů,
 • Analýza a vyhodnocení rizik spojených s přítomností iniciačních zdrojů (ČSN EN 1127 ed.2, ČSN EN ISO 80079-36 a dalších navazujících),
 • Návrh a možné zprostředkování technických a organizačních opatření,
 • Komplexní revize označování nebezpečných prostor bezpečnostními značkami (NV č. 375/2017 Sb.).

Ilustrativní obrázekIlustrativní obrázek

V případě dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.