Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Analýza výskytu a vlivu vad (FMEA – Failure Mode and Effects Analysis)

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) je systematický soubor činností prováděných za účelem vyhledání a vyhodnocení možné chyby (rizika) výrobku nebo procesu a důsledky této závady identifikovat, následně určit a zavést takové opatření, které bude tak účinné, aby bylo riziko omezeno na minimum.

Účel FMEA:

 • podpora objektivního vyhodnocení všech situací včetně funkčních požadavků
 • vyhodnocení pevnostního návrhu z hlediska požadavků výroby, montáže, servisu a recyklování
 • zvýšení pravděpodobnosti odstranění rizika závad a jejich důsledků na provoz
 • poskytnutí informace pro podporu plánování programů navrhování, vývoje a validace
 • zpracování seznamu možných závad
 • zjištění možných slabých míst a příležitostí ke zlepšení
 • získání databáze informací o jevech působících na procesy

Cíl FMEA:

 • zamezit opakování chyb
 • omezit náklady důsledků ztrát ze vzniklých chyb na minimum
 • zavčas odhalovat možná rizika vzniku chyb
 • zavést taková opatření, jimiž bude rizko dostatečně omezeno