Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Analýza rizik strojních zařízení

Součást procesu konstrukce strojního zařízení za účelem maximálního snížení rizik. Výsledkem procesu je specifikace požadavků pro zajištění bezpečnosti ve všech fázích nasazení a práce se strojním zařízením.

Proces posouzení rizik u strojů uváděných na trh podmiňuje NV č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení, příloha č. 1 (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních).

Analýza rizik strojních zařízení