Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Analýza rizik neelektrických zařízení

V prostorách, klasifikovaných dle NV č. 406/2004 Sb. jako prostředí s nebezpečím výbuchu, je pro zabránění vznícení nebezpečné výbušné atmosféry nutno dbát nejen na správný výběr elektrických zařízení, ale rovněž zařízení neelektrických (ventilátory, dopravníky, čerpadla, apod.). Pokud neelektrické zařízení, které je instalováno v prostředí s nebezpečím výbuchu nebylo určeno pro použití v tomto prostředí přímo výrobcem, je u něj nutno provést hodnocení nebezpečí vznícení dle ČSN EN 13463-1 a souvisejících norem. Za tímto účelem Vám nabízíme:

  • zpracování analýzy neelektrických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu, výstupem analýzy je protokol o vhodnosti umístění neelektrického zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu - zóny,
  • zpracování analýzy rizik požáru a výbuchu strojních zařízení dle ČSN EN 1127-1 ed. 2, výstupem analýzy je protokol o vhodnosti umístění strojního zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu - zóny.

Analýza rizik neelektrických zařízení