Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Analýza nebezpečnosti a provozovatelnosti (HAZOP – Hazard and Operability Study)

HAZOP = systematická a pečlivá identifikace nebezpečných/havarijních stavů složitých procesních zařízení (odhalení možných příčin a následků), včetně prověření stávajících bezpečnostních funkcí a formulace opatření snižující míru rizika.

Základní předpoklady studie metodou HAZOP:

  • systémový přístup k posuzovanému zařízení,
  • týmová práce (brainstorming).

Přínosy studie metodou HAZOP:

  • možnost posouzení zařízení v různých provozních režimech (řádný provoz, najíždění zařízení, odstavování zařízení),
  • možnost posouzení zařízení ve fázi projektu (možnost provedení konstrukčních úprav projektu - redukce nákladů na pozdější zásahy/úpravy do zařízení),
  • možnost posouzení anomálních situací - vyhodnocení odchylek z hlediska souběhu možných poruch na jednom zařízení, atd.

Analýza nebezpečnosti a provozovatelnosti