Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Analýza rizik požáru a výbuchu

Identifikace, analýza a vyhodnocení veškerých procesních a technologických rizik, proměření kritických parametrů technologie a materiálů, klasifikace prostor na základě analýz podložených praktickým měřením, návrhy adekvátního způsobu zabezpečení, engineering, zejména v níže uvedených oblastech.

  • akreditované rozbory požárně technických a výbuchových charakteristik,
  • akreditované měření koncentrací hořlavých plynů a par hořlavých kapalin,
  • akreditované měření koncentrací sedimentující, polétavé a technologické prašnosti,
  • výpočty koncentrací látek v technologii (plyny, páry, prachy),
  • měření a monitoring kritických parametrů technologie (teplota, tlak, větrání, atd.),
  • výpočty a stanovení kritických parametrů technologie (teplota, tlak, větrání, atd.),
  • identifikace a ohodnocení rizik výbuchu,
  • klasifikace prostorů do zón Ex.

V sekci dále nabízíme