Stanovení prostředí - určování vnějších vlivů

Již ve fázi příprav každého projektu – přípravy jednotlivých stupňů projektové dokumentace (dokumentace k úřednímu řízení – DÚR, dokumentace provedení stavby – DPS, dokumentace ke stavebnímu povolení – DSP, dokumentace pro výběr dodavatele stavby - DZS) je potřeba uvažovat s prostředím, které se v dané technologii bude vyskytovat. Znalost faktorů prostředí je důležitá zejména pro správný výběr samotných technologií, elektroinstalací a rovněž zajištění obecných podmínek bezpečnosti pro konkrétní provozy, technologie nebo jejich části v návaznosti na požadavky příslušných normativních a legislativních požadavků.

 


  • Stanovení vnějších vlivů dle příslušných norem (ČSN 33 2000-1 ed. 2, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1 a dalších navazujících),

  • Definování konkrétních požadavků na elektroinstalace v návaznosti na určené prostředí,

  • Účast expertních pracovníků analýzy rizik v odborných komisích při návrhu, zpracování a schvalování protokolů o určení vnějších vlivů,
  • Samotné zpracování a vedení protokolů o určení vnějších vlivů,

  • Realizace podpůrných měření pro ověření jednotlivých parametrů prostředí.   

 


 

 KONTAKT 

  Jméno, E-mail Telefon Fax
Vedoucí divize Ing. Martin Kulich 596 252 180 596 232 098
Sekretariát Eva Sajašová 596 252 470 596 232 098