Zkušebna analyzátorů a detektorů plynů, metanscreening

Zkušebna analyzátorů a detektorů plynů, metanscreening je součástí Zkušební laboratoře č. 1025 akreditované ČIA.

 

 

ČINNOSTI

 • metanscreening, výstupy metanu, bioplynu pro potřeby stavebnictví, Policie ČR, atd.
 • zjišťování úniků hořlavých a toxických plynů a par a kyslíku v průmyslové praxi
 • odběr hořlavých a toxických plynů, par a kyslíku a analýza v laboratorních podmínkách
 • ověřování provozní spolehlivosti, stanovení kalibračních křivek, nastavení signalizačních mezí, kalibrace analyzátorů hořlavých a toxických plynů a par a kyslíku
 • zkoušky detekčních trubic na hořlavé a toxické plyny a alkohol v dechu
 • zajištění kalibrační služby pro stacionární detekční systémy přímo u zákazníka v souladu s požadavky vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.
 • stanovení hořlavosti látek a přípravků reagujících s vodou dle vyhl. 164/2004 Sb. – A12
 • posudková činnost, analýza rizik výbuchu, odborné posouzení
 • stanovování kouřivosti materiálů a toxických zplodin plastů
 • analýza skládkových plynů
 • stanovení obsahu biomasy dle normy ČSN P CEN/TS 15440

 

DETEKČNÍ TECHNIKA, ANALYZÁTORY

 

Detektory a nasávací zařízení, detekční trubice, analyzátory a členy převáděcí pro analýzu hořlavých a toxických plynů, par a kyslíku vč. přístrojů pro měření jejich koncentrace, laboratorní analyzátory plynů, par a jiných látek v ovzduší a prostředí.

 


 

KONTAKT

  Jméno, E-mail Telefon Fax
  Miroslav Fleišinger 596 252 270 596 252 371
  Miroslava Ševčíková 596 252 340 596 252 371
    724 374 459  
Vedoucí zkušeben Ing. Robert Pilař 596 252 235  
Sekretariát Zuzana Krestová 596 252 243