Zkušebna výbušnin a prostředků trhací techniky

Zkušebna výbušnin a prostředků trhací techniky je součástí Zkušební laboratoře č. 1025 akreditované ČIA.

 

 

 

ČINNOSTI

 • zkoušky všech typů rozněcovadel
 • zkoušky trhavin, bleskovic a zápalnic
 • zkoušky zařízení pro mechanizované nabíjení trhavin do vývrtů
 • zkoušky mísících a nabíjecích vozů pro výrobu trhavin na místě spotřeby
 • zkoušky roznětnic, ohmmetrů, měřičů izolace
 • zkoušky obalů ucpávek a pomůcek (prostředků a zařízení k použití výbušnin
 • stanovení výbuchových a fyzikálně-chemických charakteristik výbušnin

 

Zkoušky se provádějí v souladu s NV 358/2001, Sb., ve znění pozdějších předpisů a Směrnice rady 93/15/EEC podle harmonizovaných evropských norem, ČSN a interních pracovních postupů AZL.

 

DALŠÍ ČINNOSTI

 • poradenská a expertní činnost v oboru působnosti
 • řešení grantů GAČR a ČBÚ
 • účast v komisi Českého lodního a průmyslového registru pro klasifikaci nebezpečného zboží třídy 1 – výbušniny a látek s výbušnými a samoreaktivními vlastnostmi tříd 4.1 a 5.2 (dle IMDG, RID, ADR a IATA)
 • účast v TNK-142 „Výbušniny a pyrotechnika“


 

 

KONTAKT

  Jméno, E-mail Telefon Fax
  Ing. Jindřich Jarosz, CSc. 596 252 354  
    607 687 875  
Vedoucí zkušeben Ing. Robert Pilař 596 252 235  
Sekretariát Zuzana Krestová 596 252 243