Zkušebna ventilátorů, anemometrů a měření prašnosti

Zkušebna ventilátorů, anemometrů a měření prašnosti je součástí Zkušební laboratoře č. 1025 akreditované ČIA a Autorizované osoby AO 214.

MĚŘENÍ PRAŠNOSTI

 • měření prašnosti dle ČSN EN 482, ČSN EN 689, Hygienického předpisu v návaznosti na kategorizaci pracovišť
 • monitorování prašnosti na pracovišti, řešení a návrhy opatření
 • měření prašnosti strojů, technologií a zařízení
 • měření prašných spadů pro stanovení prostředí
 • stanovení příčin poruch odlučovačů prachu
 • stanovení účinnosti odlučovačů, filtrů a protiprašných zařízení
 • stanovení hmotnostního toku tuhých částic v potrubí
 • stanovení prašnosti v technologiích z hlediska nebezpečí výbuchu, požáru
 • měření svářečských dýmů
 • ověřování rozložení kapek v kuželu a úhlu rozstřiku tlakovodních trysek a rozprašovačů
 • stanovení parametrů luten, lutnového tahu (těsnost, pevnost) 

MĚŘENÍ PROUDĚNÍ

 • měření a stanovení výkonnostních parametrů, pracovních charakteristik a energetické účinnosti všech druhů ventilátorů až do průměru oběžného kola 5 000 mm
 • měření a stanovení aerodynamických parametrů luten a příslušenství vzduchovodů
 • stanovení aerodynamických parametrů zařízení, aerodynamických odporů lutnových tahů, objemových průtoků a tlakových ztrát v sítích vzduchovodů dle platných norem a metodiky měření odsouhlasené ČBÚ Praha
 • měření výkonových a pevnostních charakteristik ventilačních hlavic ve větrním proudu v rámci certifikace
 • kalibrování přístrojů pro měření rychlosti větrů (anemometrů) v rozsahu od 0,25 m.s-1 do 30 m.s-1
 • stanovení parametrů luten, lutnového tahu (těsnost, pevnost) 


KONTAKT

  Jméno, E-mail Telefon Fax
  Jaromír Matějů 596 252 288  
  Ing. Radomír Koryčanský 596 252 400  
Vedoucí zkušeben Ing. Robert Pilař
596 252 235  
Sekretariát Zuzana Gregorová 596 252 243 596 252 149