Zkušebna ventilátorů, anemometrů a měření prašnosti

Zkušebna ventilátorů, anemometrů a měření prašnosti je součástí Zkušební laboratoře č. 1025 akreditované ČIA a Autorizované osoby AO 214.

MĚŘENÍ PRAŠNOSTI

 • měření prašnosti dle ČSN EN 482, ČSN EN 689, Hygienického předpisu v návaznosti na kategorizaci pracovišť
 • monitorování prašnosti na pracovišti, řešení a návrhy opatření
 • měření prašnosti strojů, technologií a zařízení
 • měření prašných spadů pro stanovení prostředí
 • stanovení příčin poruch odlučovačů prachu
 • stanovení účinnosti odlučovačů, filtrů a protiprašných zařízení
 • stanovení hmotnostního toku tuhých částic v potrubí
 • stanovení prašnosti v technologiích z hlediska nebezpečí výbuchu, požáru
 • měření svářečských dýmů
 • ověřování rozložení kapek v kuželu a úhlu rozstřiku tlakovodních trysek a rozprašovačů
 • stanovení parametrů luten, lutnového tahu (těsnost, pevnost) 

MĚŘENÍ PROUDĚNÍ

 • měření a stanovení výkonnostních parametrů, pracovních charakteristik a energetické účinnosti všech druhů ventilátorů až do průměru oběžného kola 5 000 mm
 • měření a stanovení aerodynamických parametrů luten a příslušenství vzduchovodů
 • stanovení aerodynamických parametrů zařízení, aerodynamických odporů lutnových tahů, objemových průtoků a tlakových ztrát v sítích vzduchovodů dle platných norem a metodiky měření odsouhlasené ČBÚ Praha
 • měření výkonových a pevnostních charakteristik ventilačních hlavic ve větrním proudu v rámci certifikace
 • kalibrování přístrojů pro měření rychlosti větrů (anemometrů) v rozsahu od 0,25 m.s-1 do 30 m.s-1
 • stanovení parametrů luten, lutnového tahu (těsnost, pevnost) 


 

KONTAKT

  Jméno, E-mail Telefon Fax
  Jaromír Matějů 596 252 288  
  Ing. Radomír Koryčanský 596 252 400  
Vedoucí zkušeben Ing. Robert Pilař
596 252 235  
Sekretariát Zuzana Krestová 596 252 243