Zkušebna technické akustiky - měření hluku a vibrací

Zkušebna technické akustiky - měření hluku a vibrací je součástí Zkušební laboratoře č. 1025 akreditované ČIA.

  

Zkušební laboratoř technické akustiky, vybavena moderní měřicí technikou firmy Brüel & Kjaer Dánsko (Investigator 2260, multianalyzátor PULSE 3560-B-110), provádí měření a posuzování hluku v pracovním prostředí pro účely zařazení prací do kategorií a ve venkovním prostředí dle zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dále provádí měření, vyhodnocování a posuzování hluku a vibrací u strojů, zařízení, ručního pneumatického nářadí a různých strojních celků jak v povrchových tak i provozech hlubinných dolů. Poskytuje odborné služby v oblasti technické akustiky, které mají charakter doplňkové činnosti zkušební laboratoře (návrhy protihlukových opatření, odborné posudky).

Měření a hodnocení hluku a vibrací je prováděno v souladu s platnými harmonizovanými normami a nařízením vlády č. 148/2006 Sb.

 ČINNOSTI

 • hluk ustálený, proměnný a impulsní
 • ultrazvuk, infrazvuk a zvuk vysokofrekvenční
 • akustický výkon strojů a zařízení
 • hluk na pracovištích a pracovních místech
 • hluk ve venkovním prostoru
 • doby dozvuku
 • vibrace přenášené na ruce
 • vibrace přenášené na nohy sedící obsluhy
 • celkové vertikální a horizontální vibrace na pracovních místech
 • vibrace o kmitočtech nižších než 1 Hz
 • vibrace přenášené zvláštním způsobem
 • vibrace přenášené ve stavbách pro bydlení a občanského vybavení
 • seismické účinky přenášené na povrchové objekty při provádění trhacích prací

DALŠÍ ČINNOSTI

 • měření kinematických veličin, zejména akcelerografie na těžních zařízeních
 • zpracování odborných posudků v oboru činnosti zkušebny


 

KONTAKT

  Jméno, E-mail Telefon Fax
  Jan Menzl 596 252 305  
Vedoucí zkušeben Ing. Robert Pilař 596 252 235  
Sekretariát Zuzana Krestová 596 252 243