Zkušebna strojů a ručního nářadí

Zkušebna strojů a ručního nářadí je součástí Zkušební laboratoře č. 1025 akreditované ČIA.

ČINNOSTI

  • měření otáček
  • kontrola bezpečnostních parametrů
  • kontrola hygienických parametrů
  • měření a kontrola ergonomických parametrů

Zkušební laboratoř provádí měření, zkoušení a kontrolu bezpečnostních, hygienických a ergonomických parametrů ručního pneumatického nářadí dle zpracované metodiky a kontrolu zadavatelem dodané technické dokumentace včetně návodů k používání v rámci certifikace výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 170/1997 Sb. v platném znění.

Výše uvedené výkony jsou prováděny i pro výrobky určené do prostředí s nebezpečím výbuchu plynů a par, např. pro práce v plynujících dolech v souladu s požadavky vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. v platném znění.

 


 

KONTAKT

  Jméno, E-mail Telefon Fax
  Bc. Aleš Rajský 596 252 318  
Vedoucí zkušeben Ing. Robert Pilař 596 252 235  
Sekretariát Zuzana Krestová 596 252 243