Zkušebna protivýbuchových ochran

Zkušebna protivýbuchových ochran je součástí Zkušební laboratoře č. 1025 akreditované ČIA.

 

TRHACÍ PRÁCE

 • návrhy vrtných a roznětných schémat pro úsporu trhavin při ražení a pro práce v extrémních podmínkách dolů
 • bezvýlomové trhací práce
 • trhací práce pomocí příložných náloží v prostorech s nebezpečím výbuchu plynů a prachů a v blízkosti objektů a zařízení
 • nepravidelnosti trhacích prací
 • ekologie trhacích prací

PROTIVÝBUCHOVÁ OCHRANA

 

 

 • ověřování příčin a následků výbuchu uhelného prachu nebo metanovzdušných směsí
 • sledování dynamiky výbuchu – rozvoj a útlum výbuchových dějů v prostoru 1D a 2D šíření
 • posuzování odolnosti stavebních objektů a systémů ochran proti tlakové a tepelné expozici prachovzdušných nebo plynných směsí včetně experimentálního ověřování
 • posuzování a ověřování materiálů a konstrukcí protivýbuchových uzávěr, hrázových dveří, hrázových objektů a tlakově odolných dveří
 • posuzování a zkoušky postřiků dobývacích a razicích kombajnů pro eliminaci rizika zapálení metanovzdušné směsi
 • posuzování výbuchuvzdornosti hrázových objektů a zařízení
 • zkoušky plynotěsnosti dveří


 

  DALŠÍ ČINNOSTI

 • poradenská a expertní činnost v oboru působnosti, posuzování projektů skladů výbušnin


 

 

POKUSNÉ ŠTOLY ŠTRAMBERK 

 

 • zkoušky tlakové odolnosti vrat, dveří, požárních dveří a krytých prostupů stavebních objektů, namáhaných výbuchovým tlakem v rozmezí od 1 do 450 kPa, extrémně od 0,5 až do 1,0 MPa

Zkoušky jsou prováděny v prostorách pokusných štol ve Štramberku.

Generování výbuchového tlaku požadovaných parametrů je zajištěno výbušným systémem pomocí kombinace výbušnin, metanovzdušné a prachovzdušné směsi.

 

 

 


 

KONTAKT

  Jméno, E-mail Telefon Fax
Ing. Petr Šelešovský 596 252 232
Vedoucí zkušeben Ing. Robert Pilař 596 252 235  
Sekretariát Zuzana Krestová 596 252 243