Zvyšování odborné úrovně bezpečnostních pracovníků - školení, semináře

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců v oblasti protipožární a protiexplozní ochrany a BOZP v obecné rovině formou školení a odborných seminářů je v dnešní době běžnou součástí zajištění optimalizace bezpečnosti pracovního procesu. Pracovníci analýzy rizik jsou připraveni nabídnout své praktické a prezentační zkušenosti pro zajištění odborných školení a seminářů, dle požadavků klientů. 

 

  • Individuální přístup a kompozice školení dle konkrétních, specifických požadavků klientů,

  • Mobilita a časová flexibilita lektorů,
  • Možnosti pořádání školení ve vlastním školicím středisku.

 

Příklady témat již realizovaných školení:

  • Problematika vzniku výbušné atmosféry,
  • Možné způsoby protiexplozního zabezpečení technologií,
  • Požadavky na elektrická zařízení umístněna v prostorách s nebezpečím výbuchu,
  • Požadavky nové legislativy vztahující se k Ex. prostředí,
  • Zásady zajištění BOZP ve vztahu k nebezpečí výbuchu při provozu technologie zpracování cukru, atd. (vždy dle individuálních požadavků).

    

KONTAKT

 

  Jméno, e-mail Telefon Fax
Vedoucí divize Ing. Martin Kulich 596 252 180 596 232 098
Sekretariát Eva Sajašová 596 252 470 596 232 098