Úsek ředitele společnosti

Úsek ředitele společnosti tvoří útvary:

 

 • sekretariát ředitele společnosti
 • manažer IMS
 • recepce, podatelna, spisovna, archiv, knihovna
 • personální oddělení
 • oddělení IT
 • ekonomické oddělení
 • plánování, rozbory
 • školicí centrum
 •  

  Z toho vyplývá, že základním posláním tohoto úseku - Divize 10 - je zabezpečování správní, organizační a právní agendy ředitele a představenstva společnosti, dozorčí rady a valné hromady, zajišťování jakosti, zpracování rozvojových prognóz a vytváření základní strategie společnosti, hmotné správy a ochrany majetku společnosti.