Udělené autorizace

Autorizace udělené podle § 12 odst. 1 zák. č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v oblastech:

Autorizace pro osobní ochranné prostředky Autorizace pro výbušniny pro civilní použití

Autorizace strojní zařízení

Autorizace pro strojní zařízení