Správa nemovitostí

Divize Správy nemovitosti je objemem spravovaného majetku největší divizí společnosti. V současné době spravujeme více než 9000 m2 nemovitostí.

Provozně technická činnost
Poskytujeme komplexní služby – převzetí objektu do správy, smluvní zajištění dodávek médií, úklid, běžnou preventivní údržbu objektů, nepřetržité havarijní služby, provoz tepelných zdrojů, vzduchotechnických zařízení, servis výtahů, a zajištění veškerých předepsaných revizí, strážní a hlídací službu.

Ekonomická činnost
Součástí ekonomické činnosti je především uzavírání nájemních smluv v součinnosti s vlastníkem, dále výpočet úhrad na dodávku služeb, inkaso plateb či inkaso nedoplatků vč. vymáhání pohledávek na neplatiči, evidence plateb, vyúčtování služeb spojených s užíváním pronajatých prostor a příprava rozpočtů na příští období.


 

KONTAKT

Jméno, E-mail Telefon Fax
Vedoucí
Asistentka Lucie Krejčí 596 252 222 596 232 098