Správa majetku a služeb

Hlavním úkolem Divize 20 je v rámci areálu VVUÚ, a.s., zabezpečovat pravidelnou údržbu a opravy technologických zařízení sloužících pro dodávku elektrické energie (elektro rozvodny, trafostanice), vody (čerpací stanice vody, čistící stanice odpadních vod, kanalizační rozvody), plynu (kotelny) a služeb v oblasti telekomunikací.

Divize 20 - Správa majetku je v rámci areálu VVUÚ, a.s., i pro externí klienty zabezpečuje:

 • Pronájem kancelářských, skladových a výrobních prostor a zpevněných ploch
 • Provoz všech budov včetně infrastruktury
 • Nákup, prodej, distribuci a transformaci všech energií a služeb pro subjekty v areálu VVUÚ,a.s
 • Provoz, manipulace, údržbu a opravy elektrických zařízení, rozvodů, rozvoden a trafostanic 22 kV/6 kV/1 kV/0,5 kV a 0,4 kV
 • Provoz, manipulace, údržbu a opravy rozvodů pitné vody s ČS a kanalizační sítě včetně koncové ČOV
 • Provoz a údržbu rozvodů plynu, plynových kotelen v areálu a plynu (kotelny)
 • Revize a inspekce elektrických zařízení a rozvodů, revize elektrického nářadí
 • Elektromontážní práce a vystrojování elektrorozváděčů

Kromě pravidelné údržby, odstraňování poruch a zabezpečování oprav pro jednotlivá pracoviště patří k stěžejním úkolům divize zajišťování požární bezpečnosti, likvidace odpadů, vnějšího a vnitřního úklidu objektů, inženýrské činnosti, organizace ostrahy objektů, parkování vozidel v areálu VVUÚ, a.s., realitní činnosti (pronájem kancelářských a provozních budov včetně jejich správy), revizních prací elektrorozvodů a elektrických nářadí, BOZP jednotlivých pracovišť a výkonů pro externí odběratele v oblasti elektroprací, inženýrské a realitní činnosti.

 • Požární bezpečnost a kontrolní činnost
 • Hospodaření s odpady včetně jejich sběru, evidence a likvidace
 • Ostrahu a úklid objektů a celého areálu
 • Přípravu a realizaci projektů v oblasti oprav, investic a snižování energetické náročnosti budov
 • Montáže měření a regulace elektřiny,plynu a vody
 • Údržbu komunikací venkovních ploch a zeleně
 • Odklízení sněhu pomocí traktoru s radlicí a sněhových fréz
 • Natěračské, malířské a stavební práce
 • Řízení a převzetí nakupovaných služeb
 • Likvidace,vyklízení a stěhování bytových i nebytových prostor


KONTAKTY - Divize 20 Správa majetku

Centrální Fax - 596 232 098

  Jméno/příjmení  Telefon/Mobil  E-mail
Divizi řídí přímo Výrobně technický ředitel Ing. Ivo Kiška 596 252 215
724 589 173
 kiskai@vvuu.cz
Nájmy a administrativa Lucie Krejčí 596 252 222
724 829 862
 krejcil@vvuu.cz  
Hl. energetik a vodohospodář Bronislav Kacíř 596 252 252
724 101 237
 kacirb@vvuu.cz
Revizní technik Miroslav Los 596 252 254
602 734 334
 losm@vvuu.cz
Najdete nás ve 4.NP správní budovy na adrese: Pikartská 1337,7, 716 07 OSTRAVA - RADVANICE
Kancelář č. 323, 325