Provoz a údržba

Zajišťujeme každodenní obsluhu, provoz, preventivní údržbu a opravy veškerých stavebních a technologických zařízení pro klienty v našem areálu.

Běžná a preventivní údržba je zajišťována jak vlastními pracovníky údržby, tak prostřednictvím odborných a specializovaných firem. Naši pracovníci sledují termíny a v řádném termínu zajišťují dle platné legislativy veškeré revize a prohlídky stavebních a technologických zařízení.

Nepřetržitá havarijní služba
Součástí činnosti naší divize je zajištění služby nepřetržitého dispečinku pro příjem hlášení závad po 24 hod denně, vč. sobot, nedělí a svátků. Zásah na objektu prostřednictvím havarijní služby je garantován nejpozději do 4 hod od nahlášení závady
.