Projekty s podporou EU

Účast společnosti VVUÚ, a.s. v projektech s finanční podporou Evropské unie v rámci 3 Programů - Výzkumná centra 1M, Školicí centra a Rozvoj dalšího profesního vzdělávání. Ve dvou ze tří jsme byli úspěšní. Program Školicí centra byl schválen v 4/2006 a Rozvoj dalšího profesního vzdělávání byl schválen v 6/2006. V roce 2006 jsme v této činnosti pokračovali a požádali o finanční podporu v rámci Programu OPPP 2.1 Marketing - 9/2006, který byl schválen v 12/2006.