Projekt „Terorismus“

Projekt „Terorismus"

Číslo projektu: VG20102015059

 

Vliv teroristického útoku na vybrané průmyslové technologie s nebezpečím výbuchu prachu.

 

Doba trvání projektu: 1.10.2010 do 31.8.2015

 

Poskytovatel: Ministerstvo vnitra

Řešitel: VŠB - TU Ostrava

Spoluřešitel: VVUÚ, a.s.

 

Projekt řeší vliv možného teroristického útoku na vybrané průmyslové technologie a provozy, které jsou charakteristické nebezpečím výbuchu prašného prostředí. Jedná se zejména o průmyslové provozy, které pracují např. s uhelným prachem, práškovým kovem, potravinářskými a chemickými prachy včetně farmaceutických provozů. Projekt by měl stanovit výbuchové parametry daných prostředí, koncentrace jejich výbušnosti, závažnost následků pro dané technologie při dokonaném výbuchu a následky pro nejbližší zasažené okolí tlakovou vlnou a vzniklými fragmenty.