Projekt „Havárie“

Projekt „Havárie"

Číslo projektu: VG20102013055

 

Aktualizace havarijních plánů ve vztahu k mimořádným událostem při provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ve spolupráci s hasičským záchranným sborem pro zajištění bezpečnosti měst a obcí při provozních haváriích, včetně bezpečnosti podzemních objektů.

 

Doba trvání projektu: 1.10.2010 do 30.10.2013

 

Poskytovatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra

Řešitel: VVUÚ, a.s.

Spoluřešitel: OKD, HBZS, a.s.

 

 

Projekt je zaměřen na aplikovaný výzkum zabývající se specifikací možných ohrožení obyvatelstva a bezpečnosti měst a obcí mimořádnými událostmi při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Řeší metodické postupy pro řešení havarijních situací a mimořádných událostí při uvedených činnostech.