Projekt DIEPE

With the financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union
European Commission-Directorate General Home Affairs

Název projektu: Detekce a identifikace prekurzorů výbušnin a výbušnin
(Detection and Identification of Explosive Precursors and Explosives)
Akronym:  DIEPE
Číslo projektu:  JLS/2009/ISEC/AG/079
Doba trvání:  1/2010 - 12/2012
Anotace: Obsahem projektu je provedení výzkumu v rámci implementace akčního plánu Evropské unie na posílení bezpečnosti výbušnin.
První část projektu je zaměřena na výbušniny pro civilní použití definované Směrnicí Rady 93/15/EHS a možnost jejich před/po výbuchové detekce. Tato část legislativně navazuje na Směrnici Komise 2008/43/ES o identifikaci a sledovatelnost civilních výbušnin.
V druhé části se projekt zabývá chemickými prekurzory výbušnin, které byly stanoveny jako nejvíce rizikové z hlediska dostupnosti a možného použití pro výrobu výbušnin.
V rámci projektu budou prováděny laboratorní experimenty, praktické zkoušky a provozní ověření. Cílem je shromáždění relevantních experimentálních údajů a podkladů pro přípravu možných legislativních opatření a technických řešení, zajišťujících zvýšení bezpečnostních standardů při nakládání s výbušninami.
Řešitelé projektu: VVUÚ, a.s.
Univerzita Pardubice - Ústav energetických materiálů
Explosia a.s. - VÚPCH

Logo projektu:  

 

Informace o průběhu projektu

I.

IQ Mining 2010, Plzeň, Česká republika

II.

Rešerše, I. etapa projektu

III.

IV. Mezinárodní konference – Kriminalistika a další forenzní vědy, Praha, Česká republika

IV.

EUCDE 2011 (EU Conference on Detection of Explosives), Avignon, Francie

Fotografie - Foto_1, Foto_2, Foto_3, Foto_4, Foto_5

V.

NTREM 2011 (Nové trendy ve výzkumu energetických materiálů), Pardubice, Česká republika

Fotografie - Foto_1, Foto_2, Foto_3

VI.

ICSDS 2012 (International Conference on Science for Defense and Security 2012), Izmír, Turecko

Fotografie: Foto_1, Foto_2, Foto_3

VII.

D&T 2012, Trenčín, Slovensko  (link: http://www.youtube.com/watch?v=kj6QiqW4GGk)

VIII.

Workshop DIEPE 2012, Štramberk, Česká republika

Fotografie: Foto_1

IX.

Workshop DIEPE 2012, Fakulta chemicko – technologického inženýrství, Moskva, Rusko

Fotografie: Foto_1, Foto_2

X.

Kniha o projektu DIEPE

XI.

Média