Program TIP

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN FORMOU DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU

 

Výzkum a vývoj bezpečnostních prvků požárních a výbuchových systémů v průmyslu

 

Číslo projektu  FR-TI1/445

 

Společnosti VVUÚ, a.s. byla poskytnuta účelová podpora programového projektu Výzkum a vývoj na rok 2009

 

Doba trvání projektu: 04/2009 - 11/2010

 

Cílem projektu byl výzkum a vývoj systémů specifických bezpečnostních prvků pro průmyslové provozy (bezpečnostní prvky ochrany proti výbuchu, bezpečnostní prvky ochrany proti požáru, senzor ke kontinuálnímu měření prašnosti, uzavírací klapa PDIO - nadlimitních rozměrů), rozšíření dosavadní výzkumné činnosti společnosti VVUÚ, a.s. o plánovitý výzkum v oblasti dílčích částí složitých bezpečnostních systémů a vytvoření podmínek pro budoucí výrobu a vzájemné propojení těchto dílčích částí. Dotace přispěla ke zvýšení efektivnosti a výkonnosti společnosti a ke zvýšení její konkurenceschopnosti v rámci států EU a tím zmenšení rozdílů hospodářské úrovně ČR a států EU. Výsledky projektu budou využity v ČR i mimo ČR.