ZL-zkušebnictví

Zkušební laboratoř č. 1025 akreditovaná ČIA

Zkušebny prošly v průběhu posledních let zásadní změnou orientace. V současné době nabízejí služby v oblasti zkoušek výbušnin a prostředků trhací techniky, protivýbuchových ochran, hořlavosti materiálů, hasicích přístrojů, výbušnosti hořlavých prachů, plynů kapalin a par, provádění zkoušek a ověřování kalibrace analyzátorů a detektorů plynů a provádění atmogeochemického průzkumu, stanovení charakteristik ventilátorů, ověřování kalibrace anemometrů a rychlostních sond, provádění pevnostních zkoušek ocelových, textilních lan a vázacích prostředků, provádění nedestruktivní defektoskopické kontroly ocelových lan, provádění zkoušek ručního nářadí, provádění zkoušek osobních ochranných prostředků, provádění zkoušek technické akustiky v oblasti měření hluku a vibrací.

Součástí poskytovaných služeb je i poradenská a konzultační činnost ve výše uvedených oborech

Přílohy k osvědčení o akreditaci naleznete na www.cai.cz


Zkušební laboratoř č. 1025 akreditovaná ČIA je akreditovaná pro akreditaci podle ČSN EN ISO/IEC 17025 a nabízí služby těchto zkušeben:

Zkušebna hořlavosti materiálu

Zkušebna výbušnosti hořlavých prachů, plynů a par kapalin

Zkušebna výbušnin a prostředků trhací techniky

Zkušebna protivýbuchových ochran

Zkušebna analyzátorů a detektorů plynů, metanscreening

Zkušebna ventilátorů, anemometrů a měření prašnosti

Zkušebna lan a osobních ochranných prostředků

Zkušebna strojů a ručního nářadí

Zkušebna technické akustiky - měření hluku a vibrací


KONTAKT

  Jméno, E-mail Telefon Fax
Vedoucí zkušeben Ing. Robert Pilař 596 252 235  
Sekretariát Zuzana Krestová 596 252 243
Obchodní manager Ladislav Šponer 606 761 660

 

 

 

 

Bankovní spojení: 35-7192400237/0100