Systém integrovaného managementu VVUÚ, a.s.

ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008

 

 

 

KVALITA, ENVIRONMENT, BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

 

VVUÚ, a.s. má zaveden a certifikován systém managementu kvality dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2009 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2, systém environmentálního managementu dle požadavků ČSN EN ISO 14001:2005 a systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle požadavků ČSN OHSAS 18001:2008
a je držitelem certifikátu QMS, EMS a SMBOZP pro následující obory činností
:

  • Strojírenská výroba
  • Služby autorizované osoby č. 214
  • Služby certifikačního orgánu na výrobky č. 3076
  • Služby zkušební laboratoře č. 1025
  • Analýza rizik a inspekční činnosti
  • Nákup a prodej bezpečnostní techniky a produktů pro důlní činnost

Certifikát QMS + svař.
Certifikát EMS Certifikát SMBOZP

 

Politika IMS