Certifikace výrobků

Certifikační orgán na výrobky č. 3076

Certifikační orgán na výrobky ve VVUÚ, a. s., č. 3076, byl akreditován Českým institutem pro akreditaci podle ČSN EN 45011 pro certifikaci důlních strojů, osobních ochranných prostředků proti pádům z výšky, lan, vábušnin a pomůcek, dopravních pásů, pneumatického ručního nářadí, analyzátorů plynů a FIBC vaků v rozsahu uvedeném v příloze Osvědčení o akreditaci č. 166/2013, ze dne 1.3. 2013, pro certifikační orgán č. 3076.

 

Osvědčení o akreditaci č. 166/2013

Rozsah výrobkové certifikace podle přílohy k osvědčení:

 • osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky nebo do hloubky, nestanovené nařízením vlády č. 21/2003 Sb. (viz autorizovaná osoba 214 / notifikovaná osoba 1019);
 • horolezecké potřeby (horolezecké karabiny, dynamická horolezecká lana, navazovací úvazky, popruhy, skalní skoby, zavrtávané skoby, smyčky, lanové svěry, pomocné šňůry, tlumiče nárazů, mechanické vklíněnce, vklíněnce a kladky);
 • dopravní pásy z pryže a plastu pro použití v podzemí;
 • analyzátory plynů, par a jiných látek v ovzduší a prostředí pro použití v prostředí bez nebezpečí výbuchu;
 • strojní zařízení pro použití v podzemí neuvedené v příloze č. 4 nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (viz autorizovaná osoba 214 / notifikovaná osoba 1019), např. hřeblové a pásové dopravníky, bezkolejové stroje, vrtné soupravy, vrtací stroje, drtiče, třídiča a odlučovače, kolejové lokomotivy, závěsné lokomotivy, speciální lokomotivy, ozubnicové tahače včetně dílů a brzdných vozíků atd.);
 • ocelová lana a vázací prostředky z ocelových lan;
 • pneumatické ruční nářadí;
 • velkoobjemové vaky FIBC;
 • brizantní trhaviny, střeliviny a tuhé pohnné hmoty, bleskovice, zápalnice, rozbušky a zpožďovače;
 • roznětnice, zkoušečky roznětnic, zkoušečky roznětných okruhů, iniciátory detonačních trubiček, odpalovací vedení a spojovací vodiče.

PRAVIDLA CERTIFIKACE

Ucelený přehled o certifikaci, kterou provádí Certifikační orgán na výrobky ve VVUÚ, a.s., je uveden v dokumentu PRAVIDLA CERTIFIKACE.


ROZSAH VÝROBKOVÉ CERTIFIKACE

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Zachycovací postroj

 • osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky nebo do hloubky, pracovní polohování a zachycení, kotvicí zařízení, záchranné prostředky
 • potřeby horolezecké – horolezecké karabiny, bezpečnostní horolezecká lana s oplétaným jádrem, navazovací úvazky, popruhy, skalní skoby, zavrtávané skoby, smyčky, lanové svěry, pomocné šňůry, tlumiče nárazů, mechanické vklíněnce, vklíněnce 

VÝROBKY Z PRYŽE A PLASTŮ

Hydraulické hadice s koncovkami

 • hadice pryžové se strojírenským šroubením nízko, středně a vysokotlaké, trubky a hadice se strojírenským šroubením pro zvlášť vysoké tlaky
 • pásy dopravní z vulkanizovaného kaučuku a z plastů a syntetické usně pro použití v podzemí
 • trubky a hadice z plastů a ostatní trouby, trubky a jejich příslušenství, jen pro použiti v podzemí
 • vodní korýtka a vodní vaky pro protivýbuchové důlní uzávěry 

 

DETEKČNÍ TECHNIKA, ANALYZÁTORY

Detektor

 • detektory a nasávací zařízení, detekční trubice, laboratorní analyzátory plynů, par a jiných látek v ovzduší a prostředí 

HŘEBLOVÉ A PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY

Pásový dopravník

 • důlní, těžební a stavební stroje, jejich díly - hřeblové a pásové dopravníky 

DŮLNÍ, TĚŽEBNÍ A STAVEBNÍ STROJE, JEJICH DÍLY

Razicí kombajn

 • nakladače, vyklápěče
 • vrátky, díly těžních zařízení
 • bezkolejové stroje; razicí a dobývací stroje, zakládací stroje, vrtné soupravy, vrtací stroje; mechanizované výztuže
 • stroje a zařízení pro úpravu uhlí a rud, drtiče, třídiče a odlučovače 

LANA, VÁZACÍ PROSTŘEDKY

Vázací prostředky

 • textilní vázací lana, zvedací popruhy z chemických vláken
 • lana ocelová
 • vázací prostředky z ocelových drátěných lan 

RUČNÍ NÁŘADÍ

Ruční nářadí

ruční nářadí pneumatické nebo s vlastním motorem, jiným než elektrickým (jen pneumatické mimo určené pro zemědělské stroje), díly a příslušenství 

LUTNY, CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ

 • textilní lutny
 • chladicí zařízení pro použití v podzemí 

LOKOMOTIVY, VOZÍKY, ZÁVĚSNÉ DRÁHY

Důlní lokomotiva

 • kolejové lokomotivy, závěsné lokomotivy, speciální lokomotivy, ozubnicové tahače, včetně dílů a brzdných vozíků
 • vozíky kolejové důlní pro použití v podzemí 

VÝBUŠNINY, POMŮCKY K POUŽÍVANÍ VÝBUŠNIN

Elektrické rozbušky

 • brizantní trhaviny, střeliviny a tuhé pohonné hmoty, bleskovice, zápalnice, rozbušky a zpožďovače
 • roznětnice, zkoušečky roznětnic, zkoušečky roznětných okruhů, iniciátory detonačních trubiček, odpalovací vedení a spojovací vodiče 

FIBC VAKY

Flexibilní středně objemový vak

 • flexibilní středně objemové vaky (FIBC) pro jiné než nebezpečné věci 

TUHÁ ALTERNATIVNÍ PALIVA

 • tuhá alternativní paliva (TAP) vyráběná z jiného než nebezpečného odpadu určená pro energetické využití a pro zužitkování v zařízeních pro spalování nebo spoluspalování a splňující požadavky na třídění a specifikaci stanovené v návrhu normy CEN/TS 15359. 

 


 

KONTAKT

Jméno, E-mail Telefon Fax
Vedoucí COV Ing. Tomáš Dorazil 596 252 268 596 252 147
Zástupce vedoucího COV Ing. Jiří Šorf
596 252 332 596 252 147