Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Notifikovaná osoba

VVUÚ, a.s. je na základě rozhodnutí Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví autorizovanou osobou 214 oznámenou (notifikovanou) Evropské komisi pod číslem 1019, k posuzování shody výrobků stanovených podle zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

Podrobné informace o rozsahu notifikace jsou dostupné v informačním systému Evropské komise Nando IS.

Rozsah udělených autorizací a oprávnění

Rozhodnutí č. 32/2001, Osobní ochranné prostředky - pouze ochrana proti pádu z výšky
NV 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
Směrnice Rady 89/686/EHS o osobních ochranných prostředcích

Oprávnění z 26. ledna 2018, Osobní ochranné prostředky – pouze ochrana proti pádům z výšek a uklouznutí
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích

Oprávnění z 2. května 2016, Výbušniny
NV 97/2016 Sb., o technických požadavcích na výbušniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU o výbušninách pro civilní použití

Rozhodnutí č. 1/2010, Strojní zařízení – pouze lokomotivy a brzdné vozy
NV 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních

no1.jpg no3.jpg opravneni_ii.jpg opravneni.jpg