Informace o firmě

Dříve Vědeckovýzkumný uhelný ústav byl založen před více jak 60-ti lety s posláním řešit především problematiku bezpečnosti a technologií používaných v hlubinných dolech.

 

V současné době VVUÚ, a.s. je úspěšně se rozvíjející společnost podnikající v oborech: Certifikace výrobků, Zkušebnictví, Posuzování shody, Certifikace systémů managementu kvality a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Certifikace systémů environmentálního managementu, Analýza rizik výbuchu, Inspekční činnost, Engineering, Strojírenská výroba a Obchodní činnost.