EDUCA

 

TENTO PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

 

Další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v oblasti průmyslu - EDUCA

CZ.1.04/1.1.04/39.00007  Specifické vzdělávání zaměstnanců VVUÚ

 

Dne 14.01.2010 byla společnosti VVUÚ, a.s. přidělena finanční podpora z veřejných prostředků na výše uvedený grantový projekt.

 

Doba trvání projektu: 01/2010 - 11/2011

 

Projekt byl zaměřen na interní specifické školení vybraných zaměstnanců společnosti. Předmětem školení bylo i školení interních lektorů, kteří své vědomosti a zkušenosti předávali dalším zaměstnancům, což mimo jiné také vedlo k udržení a rozvoji stávajících pracovních pozic a upevnění pozice společnosti na trhu. 

Hlavní cíle projektu byly zaměřeny na zajištění specifického vzdělávání zaměstnanců VVUÚ, a.s., které přispělo k jejich odbornému rozvoji, zkvalitnění práce na daných pozicích a také zvýšení možností zastupitelnosti mezi jednotlivými vybranými pracovními pozicemi. Realizace projektu byla zaměřena na oblasti zkušebnictví, analýzy rizik a strojírenské výroby. Hlavním cílem projektu bylo předávání si zkušeností formou specifického školení mezi personálem společnosti.

Cíle projektu, které byly stanoveny v projektové žádosti, byly beze zbytku naplněny.